În siguranță în cer

În siguranță în cer

Apocalipsa 7:9-17

Apocalipsa 7: 17: ,,Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Ce se petrece în cer? Ioan vede o gloată mare pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâni. Cât de mult te preocupă cei care nu sunt ca tine, din neamul tău, ci de altă limbă? Cât de mult te interesează mântuirea lor? Cât de des ajungi la ei? Poate sunt chiar vecini cu tine, sau poate colegi la școală sau la locul de muncă. Cerul este o experiență multi-culturală. Ramurile de finic reprezintă victoria celor biruitori. Cât de des Îl lauzi pe Domnul pentru victoria Lui?

Această gloată mare a ajuns în cer pentru că este formată din cei răscumpărați care L-au acceptat pe Domnul Isus ca Salvator și Domn al vieții lor. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Îngerii se închină Domnului și Îl laudă pentru că a răscumpărat pe poporul Lui. Închinarea este răspunsul corect față de Dumnezeu, pentru că El dă mântuirea. În ciuda suferințelor, necazurilor, persecuției și durerilor, Dumnezeu este în mijlocul poporului Lui. Domnul este prezent în poporul Lui ca să-Și împlinească promisiunile Lui.

Singurul remediu pentru păcat este credința în Domnul Isus Hristos și jertfa Lui perfectă. Promisiunile lui Dumnezeu ne descriu cum este în prezența lui Dumnezeu. Nu există nici o ezitare, ci o închinare din toată inima pentru că Domnul este adăpostul celor mântuiți. El este refugiu pentru cei în suferință, căci suferința se va sfârși. El este Păstorul cel bun care are grijă de oile Lui. El ne veghează, ne protejează, ne iubește și ne va șterge orice lacrimă din ochi. Cum îți păstrezi nădejdea ancorată în Hristos? Cum biruiești prin dificultățile vieții ca să nu te lași descurajată de greutăți? Greutățile vieții sunt temporare, pentru o vreme scurtă în comparație cu veșnicia. Dumnezeu este veșnic și cei ce cred în El vor fi veșnici. Cum Îi mulțumești Domnului pentru protecție, grijă și siguranța mântuirii?

Această gloată stătea în picioare și se închinau toți înaintea Celui care șade pe scaunul de domnie. În prezența Domnului toți se închină. Îngerii nu obosesc, chiar dacă se închină Domnului zi și noapte. Nimic nu ne va descuraja sau obosi în cer. Acolo va fi pace perfectă, satisfacție totală și securitate deplină. Domnul Isus, Păstorul cel bun, ne cunoaște pe fiecare și va avea grijă de noi cu multă blândețe. Nu va mai fi abuz, răutate, înșelăciune, neînțelegere, foamete, haos, corupție, chimioterapie, terorism, izolare etc., ci numai siguranță, satisfacție, securitate.  Cei ce se încred în Domnul se vor bucura pentru totdeauna, vor fi în siguranță în prezența Mielului și vor fi împliniți în toate felurile.

Domnul este Păstorul meu!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s