Cărticica deschisă

Apocalipsa 10:1-11

Apocalipsa 10: 1: ,,Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă.”

            Te întrebi care este scopul lui Dumnezeu și ce face El când lumea este în necaz sau viața și casa ta este un haos? Uneori Dumnezeu pecetluiește scopurile Lui așa cum a pecetluit cuvintele tunetelor. Dar Domnul ne-a revelat scopul Lui cu privire la judecata lumii și domnia Fiului Său. Tânjești ca lumea să se schimbe și totul să fie bine? În curând vine ziua când nu va mai fi nicio zăbavă, nicio întârziere.  Scăparea va veni pentru cei ce suferă pentru credința lor. Așteptarea martirilor de sub altar, va avea sfârșit. Domnul Isus va aduce o judecată dreaptă și necazul se va sfârși. De aceea, timpul mărturiei este acum. Să vestim Evanghelia.

Îngerul i-a spus lui Ioan să ia cărticica și să o mănânce. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletul omului. Ieremia 15:16: ,,Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!” Cuvântul lui Dumnezeu reînoiește mințile noastre ca să creștem în dragoste față de Domnul și față de lumea care nu Îl cunoaște. Domnul Isus Însuși este Pâinea vieții care dă lumii viață. Cuvântul trăit și credința, transformă vieți.

De ce l-a avertizat îngerul pe Ioan că această cărticică mâncată este dulce și apoi amară? Următoarea instrucțiune pe care Ioan a primit-o, ne dă răspunsul. Ioan trebuia să profețească pentru sau împotriva popoarelor, națiunilor și împăraților. Cărticica este Cuvântul lui Dumnezeu care aduce multă plăcere și este dulce tuturor celor credincioși. Numai cei ce mănâncă (se hrănesc) Cuvântul, adică numai cei ce l-au făcut parte a vieții lor de fiecare zi, pot vorbi cuvinte grele ale adevărului, în dragoste. Efeseni 4:15: ,,ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Coloseni 4:6: ,,Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” Dar pentru oamenii care nu ascultă Cuvântul, cărticica este un mesaj de judecată. În vremea lui Ezechiel poporul nu a ascultat și profetul a rămas cu amărăciune în suflet (Ezechiel 3:1-15).

Și astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu aduce durere când descoperă păcatul, când ne avertizează despre judecata lui Dumnezeu și când suferim. Cuvântul vieții și astăzi ofensează pe cei rebeli care resping adevărul. Atenția credincioșilor nu trebuie să fie la amărăciune sau la opoziție, ci la mesajul Evangheliei. Lumea trebuie să audă Cuvântul lui Dumnezeu, căci El răscumpără oameni din orice neam, din orice seminție, de orice limbă sau cultură. Nu contează cum răspund oamenii, noi, trebuie să vestim mesajul. Este urgent și important. Te grăbești să spui altora despre Hristos și judecata viitoare? Înțelegi că te-a chemat Domnul să împărtășești Vestea Bună cu cei din jurul tău? Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna își împlinește scopul. Are putere să dea viață, să susțină viața, să apere pe cel pierdut, să schimbe inimi, să transforme vieți. Te vei ruga să te transforme în asemănare cu Hristos (calitățile Lui)? Te vei ruga să te folosească, să te împuternicească să duci Cuvântul Lui în viețile altora?

Doamne, folosește-mă cum vrei Tu!

Advertisement

One thought on “Cărticica deschisă

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s