Un înger puternic

Un înger puternic

Apocalipsa 10:1-11

Apocalipsa 10: 1: ,,Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă.”

Acest înger este slujitorul lui Dumnezeu în folosul celor răscumpărați. El reflectă splendoarea lui Hristos. Când îngerul a vorbit, glasul lui a fost ca a unui leu. Profetul Amos ne spune că vocea Domnului este asemănată cu vocea leului, adică îngerul vorbește cu autoritatea Celui ce este Leul din Iuda (Apocalipsa 5:5).

Când Ioan a auzit tunetele din tronul lui Dumnezeu, a înțeles că ele indicau puterea și judecata Lui. Cele șapte tunete au transmis un mesaj. Pe când Ioan se pregătea să scrie mesajul, a fost întrerupt, căci o voce i-a spus că mesajul este o taină pe care nimeni nu trebuie să o știe. Dumnezeu, de asemenea, i-a spus lui Daniel să pecetluiască cartea. Daniel 12:4: ,,Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului…. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.” În Biblie, o taină nu este un joc de puzzle prin care bucățele mici formează un întreg, ci este planul Domnului ca un lucru ascuns care trebuie să fie descoperit la timpul Domnului.

Domnul este suveran peste planurile și scopul Lui în toate lucrurile. De multe ori, omul nu pricepe intențiile și planurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a revelat multe lucruri. Să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o comoară și să nu căutăm speculații cu privire la felul în care El lucrează. Moise scrie în Deuteronom 29:29: ,,Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.” Trăiești în acord cu adevărurile descoperite în Scriptură? Te încrezi în Domnul în toate lucrurile, chiar și în cele pe care nu le înțelegi încă?

Îngerul care sta peste oceane și continente și-a ridicat mâna dreaptă către ceruri și a făcut un jurământ cu Cel ce este viu în vecii vecilor, cu Cel ce a făcut cerurile și pământul și lucrurile de pe ele: nu mai este zăbavă. Acest anunț semnalează că timpul de judecată al lui Dumnezeu a venit și este vremea împlinirii scopului Său. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Hristos este numit ,,taina lui Dumnezeu”, dar taina lui Hristos ne-a fost descoperită la prima Lui venire pe pământ. Acum trâmbița a șaptea anunță înălțarea Fiului peste toate lucrurile.

Doamne, ajută-mă să trăiesc după adevărul Tău!

Advertisement

One thought on “Un înger puternic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s