Cartea vieții Mielului

 

Apocalipsa 13:1-10

Apocalipsa 13:8: ,,Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.”

În cartea vieții Mielului sunt înscriși toți cei răscumpărați, care recunosc Jertfa Domnului Isus Hristos, cred că El este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și Îl urmează. Încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a avut un plan și îl duce la bun sfârșit. Cunoști planul de răscumpărare pentru omenire? Cui îi vei spune săptămâna aceasta despre Domnul Isus și Jertfa Lui?

Dumnezeu dă oportunități fiecărui credincios ca să-L onoreze și să-L slujească. El dă fiecărui credincios putere ca să biruiască răul prin bine. Care situație rea din viața ta trebuie să o rezolvi cu răbdare și credincioșie față de Domnul și învățăturile Lui? Ai un copil care L-a respins pe Dumnezeu și a apucat calea lumii? Ai probleme în căsătoria ta? Durerile din trup îți spun zilnic că trăim într-o lume decăzută? Te-a ajuns singurătatea pentru că stai de partea adevărului? Dumnezeu permite suferința în viața celui credincios, dar este cu el ca să-l ajute să rămână credincios până la capăt. Loialitatea noastră față de Dumnezeu atrage opoziție din partea celui rău și multă suferință, dar Dumnezeu ne dă curaj, ne mărește credința și ne face o binecuvântare pentru alții.

Faptul că suntem scriși în cartea vieții Mielului este o mare asigurare veșnică și o adâncă bucurie eternă. Cum trăiești viața în lumina acestui adevăr? Îți dezvolți răbdarea și credincioșia față de Domnul? Trăiești Cuvântul? Suntem chemați să îndurăm, să rămânem credincioși tari prin puterea Duhului Sfânt.

Dumnezeu l-a biruit pe Satan și dă putere credincioșilor ca să îndure greutățile vieții până la capăt, să rămână credincioși loiali Împărăției Lui și să aștepte venirea Lui printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Care este lucrul cel mai greu pe care Domnul ți-l cere să-l înduri chiar acum? Prin puterea noastră vom cădea, dar Domnul ne-a promis puterea învierii Lui. Îți vei păstra privirea la Domnul mai mult decât la problemele tale? Te vei ruga pentru tine și vei cere și altora să se roage pentru tine ca să fii răbdătoare și credincioasă până la sfârșit?

Cum este închinarea ta? Cui și cum te închini? Felul nostru de închinare ne marchează viața. Ce ți-a marcat viața? Închinarea adevărată marchează viața de credință. Ce spune închinarea ta despre relația ta cu Dumnezeu?

Doamne, ajută-mă să-Ți rămân credincioasă prin greutățile vieții!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s