Fiara din pământ

Fiara din pământ

Apocalipsa 13:11-18

Apocalipsa 13: 18: ,,Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.”

            A doua fiară care a ieșit din pământ (adânc, întunecime) promovează închinarea falsă. Atrage atenția în mod special către prima fiară care a fost vindecată. Pentru că făcea semne și minuni, adăuga credibilitate la mesajul ei înșelător. Biblia conține multe avertizări cu privire la cei care prin minuni și semne duc poporul în rătăcire. Pe vremea lui Moise, au fost făcători de minuni și semne prin puterea celui rău. De aceea, Moise poruncește poporului să se depărteze de profeții falși. Deuteronom 13:1-5: ,,Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haide după alţi dumnezei” -dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, „şi să le slujim”!, să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi, şi de El să vă alipiţi. Proorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răsvrătire împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.”

Pavel ne avertizează cu privire la omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici: 2 Tesaloniceni 2:9-10: ,,Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”

A doua fiară a evocat admirație prin abilitatea ei de a cauza foc din cer să se coboare pe pământ în fața oamenilor. Ce ai face să vezi așa ceva? Ai crede că vine de la Dumnezeul cel adevărat? Pe vremea lui Ilie prorocii falși s-au rugat pentru foc din cer care să mistuie jertfa lor, dar nu au avut rezultat. Când Ilie s-a rugat lui Dumnezeu ca să coboare foc din cer peste jertfa lui, a primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă aici, în textul nostru (foc din cer ca să impresioneze mulțimile), este batjocura lui Satan față de prorocul Domnului și o înșelăciune pentru cei ce nu Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu (1 Împărați 18; 2 Împărați 1). Lucrurile se vor înrăutăți înainte de a se îmbunătăți. Să nu uităm cine câștigă la urmă! La Domnul este scăparea!

Doamne, ce mare ești și ce bun ești că ne descoperi adevărul ca să nu ne rătăcim. Dă-ne darul deosebirii duhurilor ca să nu fim niciodată în confuzie cu privire la ceea ce vedem și experimentăm. Vrem să ne ferim de orice se pare rău și să ne alipim tare de bine. Ține inima noastră trează la adevărul Tău și la valorile Tale ca să nu fim înșelați, să nu fim amăgiți și să nu ajungem pe calea pierzării, împreună cu cei ce nu cunosc învățăturile Tale. Îți mulțumim că ne-ai promis protecția și paza Ta.

Doamne, dă-mi discernământ spiritual ca să mă păzesc de înșelăciune!

Advertisement

One thought on “Fiara din pământ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s