Cântarea celor răscumpărați

Cântarea celor răscumpărați

Apocalipsa 14:1-5

Apocalipsa 14:3: ,,Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.”

Ioan se uită și Îl vede pe Mielul triumfător împreună cu cei 144 de mii, pe muntele Sionului. Ce splendoare și ce glorioasă viziune. Ce mare contrast între viziunea trecută când Ioan a văzut poporul lui Dumnezeu ucis în timp ce lumea se închina înaintea balaurului și a fiarei. Indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu avem motive să lăsăm compromisul în viețile noastre. Puterea lui Satan și fiara nu vor dura mult, dar cei ce se încred în Mielul lui Dumnezeu au o asigurare veșnică. Să ne păstrăm atenția la adevărata Țintă: Hristos și veșnicia Lui.

Ioan nu aude doar un zgomot, ci o cântare care se cântă în ceruri, și se aude pe pământ, pe muntele Sionului. Unde este Muntele Sionului? Cetatea Sionului a fost locul unde David a câștigat o bătălie când a cucerit Ierusalimul, dar treptat, Sionul a devenit nume pentru Ierusalim și chiar pentru toată națiunea; de asemenea este: locuința lui Dumnezeu, orașul lui Dumnezeu, muntele lui Dumnezeu, bucuria întregului pământ (2 Samuel 5:7: 1 Cronici 11:5; Psalmi 76:2; 132:13-18; 135:21; 48:1-2; Isaia 51:6). Profeții au spus că Mesia va veni pe Muntele Sionului ca să învețe popoarele să umble pe cărările drepte (Isaia 4:2-5; Mica 4:2). Sionul este atât locul cât și poporul  pe care Dumnezeu l-a sfințit, l-a eliberat, l-a asigurat și l-a înălțat. În Evrei 12:22, Sionul este cetatea Dumnezeului celui viu și Ierusalimul ceresc. Isaia 59:20 spune că Răscumpărătorul va veni din Sion pentru urmașii lui Iacov care se vor pocăi de păcatele lor.

Harul și puterea Domnului Isus este punctul central în viziunea lui Ioan. Acolo unde este Domnul Isus este și poporul Lui. Victoria Îi aparține Domnului Isus și poporului Lui. Cei 144 de mii au primit pe frunte numele Mielului și al Tatălui. Această inscripție este darul lui Hristos oferit bisericii credincioase din Filadelfia (Apocalipsa 3:12). Următoarea viziune pe care Ioan a avut-o a fost judecata teribilă a celor care au primit pecetea fiarei (666). Pecetea lui Dumnezeu protejează, dar pecetea Satanei distruge. Pecetea revelează inima fiecărei persoane și apartenența, în mod clar, ca să se știe fiecare cui aparține.

Cu ochii țină la Muntele Sionului, Ioan aude o cântare de laudă. Este o cântare nouă pe care îngerii nu o pot cânta, ci numai cei răscumpărați. O cântare nouă este o celebrare a măreției lui Dumnezeu. Cei răscumpărați înalță maiestatea, dragostea  și puterea Celui care răscumpără pe cei credincioși. Ioan descrie pe acești credincioși ca virgini. Acest lucru nu este o parte negativă în defavoarea femeilor și nici o descurajare cu privire la căsătorie. Dumnezeu este sfânt și El Își cheamă poporul la curăție sexuală (1 Corinteni 6:18-20), căci poporul trebuie să se depărteze de curvie și nicidecum de căsătorie (1Timotei 4:2-4; Evrei 13:4). Viziunea lui Ioan este o imagine a credincioșiei și curăției fizice, morale și spirituale a celor răscumpărați.

Doamne, ajută-mă să cânt cântările celor răscumpărați!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s