Mesajul Domnului Isus

Mesajul Domnului Isus

Apocalipsa 16:1-21

Apocalipsa 16:15: „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!”

Domnul Isus vorbește despre revenirea Lui, marele eveniment spre care se îndreaptă istoria. Mesajul Domnului este puternic și personal. Este cea de-a treia binecuvântare: ferice de cine veghează și își păzește hainele. Credinciosul trebuie să fie alert pentru că Domnul va veni dintr-odată, ca un hoț – adică pe neașteptate, fără nici o avertizare. Nimeni nu știe ziua sau ora, ci numai Tatăl (Matei 24:43; Marcu 13:32-37; 1 Tesaloniceni 5:2; 2 Petru 3:10). Domnul Isus a promis binecuvântări celor ce-L așteaptă, celor ce veghează și sunt gata să-L întâmpine. Ești gata? Îl aștepți pe Domnul Isus? Veghezi și te păzești de rău?

Domnul Isus ne cere să ne păstrăm hainele cu noi, ca nu cumva să fim găsiți goi la venirea Lui. Îmbrăcămintea noastră este caracterul nostru și viața transformată de Domnul (Apocalipsa 3:4, 8; 19:8). Cei ce s-au predat Domnului și Salvatorului sunt iertați de păcatele lor, sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos și declarați drepți de Însuși Dumnezeu (Galateni 3:26-27). De fapt a fi gata pentru revenirea Domnului Isus înseamnă a te pocăi de păcatele săvârșite, a crede Cuvântul și a primi mântuirea oferită de Domnul Isus.

Domnul Isus ne poruncește să ne îmbrăcăm în caracterul Lui. Romani 13:11-14: ,,Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne desbrăcăm, deci, de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” Și Petru ne scrie: 1 Petru 1:13: ,,De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.”

            Și Ioan a așteptat ziua revenirii Domnului: 1 Ioan 2:28: ,,Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” Ioan ne îndeamnă să căutăm curăția: 1 John 3:1-3: ,,Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.”

Doamne, ajută-mă să veghez ca să fiu gata pentru Împărăția Ta!

Advertisement

One thought on “Mesajul Domnului Isus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s