Dreptatea și mila lui Dumnezeu

Dreptatea și mila lui Dumnezeu

Apocalipsa 16:1-21

Ieremia 9:24: ,,Ci, cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”

În toată cartea Apocalipsa vedem mila, judecata și dreptatea lui Dumnezeu. Poporul Domnului se bucură de îndurarea Lui. Judecata Domnului învinge pe întreg pământul. Victoria lui Dumnezeu și a poporului Lui este victorie asupra lui Satan și a răului. Când răul ajunge la culme, judecata lui Dumnezeu față de cei nepăsători și rebeli va aduce pedeapsa lor pentru eternitate. În mijlocul judecății, poporul Domnului este protejat. În cele mai grele pedepse se aude chemarea Domnului care dorește ca oamenii să scape de mânia lui Dumnezeu și să fie mântuiți. Martorii mărturisesc, îngerii proclamă Evanghelia, ca păcătoșii să se pocăiască și să scape de judecata finală. Când înțelegem dreptatea și îndurarea Domnului, realizăm cât de trecători suntem și nu este timp pentru pofte și plăceri pământești. Domnul ne cheamă să trăim pentru Împărăția Lui veșnică. Să nu pierdem timpul. Să răscumpărăm zilele, căci vremea este aproape și judecata finală stă să înceapă.

Nu există păcătos pentru care Domnul nu are îndurare. El primește pe toți cei ce vin la El cu credință și pocăință. Să nu ne lăsăm înșelați de cel rău, ci să ne întoarcem la Domnul acum. 1 Corinteni 6:9-11, ne spune că Dumnezeu iartă orice păcat și salvează pentru veșnicie: ,,Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

            Dumnezeul nostru este mult mai măreț decât putem noi să înțelegem. Iată ce spune David: Psalmi 36:5-8: ,,Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori. Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale sunt ca Adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijineşti pe oameni şi pe dobitoace! Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.” Noi nu înțelegem întotdeauna ce înseamnă păcatul murdar care distruge lumea și adesea nu înțelegem sfințenia lui Dumnezeu care nu poate lăsa păcatul nepedepsit. În suveranitatea Lui, Dumnezeu va face ce a plănuit, ce a spus întotdeauna în dragostea Lui față de omenire. Mânia Lui ține doar o clipă, dar dragostea Lui este veșnică (Psalmi 100:5; 106:1; 118:1-4; 136:1-26; Ieremia 33:11).

Scriptura ne descrie judecata lui Dumnezeu. De la început, Dumnezeu demonstrează că păcatul aduce cu el și pedeapsa. Credincioșii nu vor suferi judecata finală pentru că ei sunt salvați de Hristos, prin credință. Putem să citim scenele dificile din Apocalipsa, pentru că Dumnezeu este bun cu poporul Lui. Noi așteptăm acea zi când păcatul va fi condamnat pentru totdeauna și cel rău nu va mai exista. Dumnezeu va domni cu putere și va judeca pe toți locuitorii pământului. Vei fi printre cei credincioși sau printre cei răzvrătiți? Nădăjduiesc să te întâlnesc de partea celor mântuiți prin sângele Mielului.

Doamne, Tu ești adăpostul meu!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s