Vedenie

Vedenie

Apocalipsa 17:1-6

Apocalipsa 17:3: ,,Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.”

Duhul Sfânt l-a dus pe Ioan în pustie. Nu știm de ce această vedenie a avut loc în pustie. Câteodată, pustia este locul pe care Dumnezeu îl alege pentru credincioși ca să-i sfătuiască, să-i pregătească și să-i împuternicească în vederea unor lucrări. Experiența pustiei ne apropie de Domnul (Osea 2:14). Dumnezeu are planurile Lui când ne duce într-o anumită pustie. Testele pustiei nu sunt ușoare (Satan L-a ispitit pe Domnul Isus în pustie). Pustia este de asemenea o locuință preferată de demoni (Luca 11:24).

Cu toate ofertele promise de această femeie prostituată, nu a putut să dea decât goliciune și pustietate. Femeia aceasta ședea pe o fiară de culoare roșie-cărămizie, culoare în contrast mare cu albul purtat de Domnul Isus (Apocalipsa 19). Culoarea roșie puternică reprezintă păcatul cel mai adânc și albul simbolizează puritate și neprihănirea pe care numai Hristos o poate da celor credincioși. Fiara avea șapte capete și zece coarne. Nu este nici o îndoială că este un agent al Satanei, balaurul cel mare și roșu (Apocalipsa 13:1; 12:3). Fiara declară dispreț față de Dumnezeu, căci se acoperă cu nume de hulă. Ce blasfemie! Împărații Romei s-au declarat zei și salvatori. Așa se va întâmpla și în zilele din urmă. Numărul celor care iubesc blasfemia se va mări.

Această femeie impertinentă s-a îmbrăcat în culorile regale și trăia într-o bogăție extravagantă. Bijuteriile ei erau de mare clasă: aur, perle și pietre scumpe. Cu acest arsenal împărătesc călărea pe o fiară, ținând în mână un potir din aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei (idolatrie, imoralitate și răutate drăcească). Era o amestecătură de frumusețe și răutate. Chiar dacă pe dinafară era îmbrăcată cu lucruri scumpe și foarte costisitoare, pe dinăuntru nu avea nici o frumusețe. Ea reprezintă înșelăciunea, depravarea și corupția, care trebuie respinse și nicidecum admirate. Idolatria spirituală promovează închinare falsă. Credințele false și practicile idolatre sunt spurcăciunile din zilele din urmă. Cum prețuiești credința cea adevărată descrisă în Biblie? Cum te pregătești ca să îți păstrezi credința curată până la capăt?

Doamne, ajută-mă să-mi păstrez credința curată până la sfârșit!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s