Legarea și dezlegarea Satanei

Legarea și dezlegarea Satanei

Apocalipsa 20:1-3

Apocalipsa 20:3: ,,L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.”

            După ce Domnul Isus, Biruitorul, Se întoarce pe pământ pe un cal alb, Ioan vede un înger care vine din cer și are în mână cheia Adâncului și un lanț mare. Acolo, în Adânc, sunt legați demoni (Luca 8:31; Apocalipsa 9:1; 11:7). Îngerul folosește patru nume pentru Satan: balaurul, șarpele cel vechi, diavolul și Satana. El este ucigaș, mincinos și tatăl minciunilor (Ioan 8:44). În dreptatea perfectă a lui Dumnezeu, Satan va fi legat, aruncat și închis în Adânc.

În capitolul 12, Ioan ne spune că Satan a fost aruncat din cer, jos pe pământ. Acum, în capitolul 20 este aruncat de pe pământ în Adânc. El a fost activ pe pământ de la începutul istoriei omenirii. În grădina Eden i-a înșelat pe Adam și Eva să fie neascultători de Dumnezeu. Toată omenirea după ei a avut o natură păcătoasă. Satan este un leu care răcnește și caută să înșele și să distrugă. În mod constant ruinează pe cei neveghetori, luptându-se să distrugă planurile lui Dumnezeu.

Diavolul L-a înfruntat pe Domnul Isus Hristos și I s-a opus căutând să-L omoare prin mâna lui Irod (la naștere (Matei 2:13-18)), apoi toată viața Lui pe pământ (Matei 4:1-11; 12:14; 26:14-16). Pe când trăia Isus pe pământ, a eliberat pe mulți din robia celui rău. Și astăzi, Domnul Isus este Eliberatorul, Izbăvitorul, pentru cei ce cred și-L urmează. Moartea Domnului Isus pe cruce pare o victorie a lui Satan, dar este de fapt înfrângerea lui, căci Domnul Isus a înviat. Prin moartea Lui, El a plătit pedeapsa pentru păcatele celor ce-L recunosc Domn și Împărat, și Satan nu are nici un drept de acuzare pentru cei aleși și sfinți, datorită Jerfei în care cred. Domnul Isus l-a biruit pe Satan, a biruit păcatul și moartea. Aleluia, slavă Lui!

Cuvântul Domnului este adevărul și viața. Vrem să auzim adevărul cu privire la viitor. Cum să ne imaginăm viitorul împreună cu Domnul Isus? Cum va fi atunci când vom umbla alături de Domnul, când Îi vom vedea ochii și fața? Ce vom simți când vom fi înconjurați de gloria Lui? Cum vom sta în prezența Lui? Ne vom prăbuși la picioarele Lui? Vom cânta: ‚Aleluia!’? Sau nu vom avea cuvinte? Ce va face inima mea când voi sta în prezența Lui? Cum mă voi închina? Cum va arăta lumea perfectă a lui Dumnezeu? Poți să-ți imaginezi o lume fără tristețe, fără răutate, fără brutalitate? După ce vor trece judecățile (pecețile, trompetele, potirele, Babilonul) va urma domnia de o mie de ani, când Hristos va conduce lumea cu dreptate. Răul va fi legat. Aștepți acel timp?

Doamne, ajută-mă să fiu veghetoare ca să nu mă înșele diavolul!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s