Împăratul victorios

Împăratul victorios

Apocalipsa 19:11-21

Apocalipsa 19: 11: ,,Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, Se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.”

Câte nume are Domnul Isus? Multe, foarte multe. El este Cel credincios, Cel adevărat, Biruitorul, Împăratul victorios, Judecătorul cel drept etc. Ce înseamnă numele Domnului Isus pentru tine? Dacă tu Îi aparții Domnului Isus prin credință, Împăratul victorios este cu tine tot timpul. Când ești slabă, El te întărește. Când ești apăsată, El vine în ajutorul tău. El îți va da putere să perseverezi. Cuvântul Lui va străpunge și va birui răul și falsul. Într-o zi va nimici răul pentru totdeauna și pe toți cei ce L-au respins. Te vei baza pe promisiunile Lui? Vei continua să crezi că biruința este de partea ta?

Ioan primește o nouă descoperire de la Dumnezeu. Cerul se deschide și vede tronul lui Dumnezeu și Templul din ceruri. Se apropie de punctul culminant când Domnul biruiește fiara, Anticristul, răul și pe cei ce urmează răul. Aceasta este revenirea Domnului Isus. Îngerul în fața căruia a stat Ioan nu este vrednic de închinare, dar acum apare înaintea lui Ioan Cel ce este vrednic de închinare. El S-a arătat pe un cal alb și Se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat”. Credincioșia și adevărul reprezintă caracterul Domnului Isus, cuvintele și acțiunile Lui. Bisericii din Laodicea Se prezintă: Martorul credincios și adevărat. El este vrednic de toată încrederea pentru că tot ceea ce spune, face. Domnul Isus ne-a descoperit adevărul lui Dumnezeu și frumusețea caracterului Lui. Ioan 1: 18: ,,Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Domnul Isus este Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14:6). Toate profețiile cu privire la El, s-au împlinit (Isaia 9:6-7; 53:1-12; Mica 5:2, 4). Domnul Isus este credincios Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 3:13-15; 4:14; 6:35-40; 7:37-38; 10:7-18; 14:15-21) și poporului Lui pentru care Și-a dat viața (Romani 3:23-25; 4:25; 5:6-11). Domnul Isus judecă și Se luptă cu dreptate. Când Cel credincios și adevărat Se luptă, nu îi atacă pe cei nevinovați. Cel ce are ochii ca para focului vede totul foarte clar, cunoaște toate secretele inimii fiecărei persoane (Psalmi 44:21; Romani 2:16; 1 Corinteni 14:25). Privirea Lui îi va doborî pe toți care vor să I se împotrivească.

Domnul Isus va purta multe coroane, care înseamnă stăpânire absolută peste toate națiunile, locurile și persoanele. Puterea Împărăției lui Dumnezeu Îi aparține doar Celui credincios și adevărat. Puterea lui Hristos este absolut magnifică. Domnul Isus purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Domnul Isus are un nume pe care nu-l vom cunoaște decât în eternitate. Când vom primi această descoperire a numelui Lui, Îl vom cunoaște pe Dumnezeu într-o măsură mai profundă decât putem cuprinde acum cu mințile noastre limitate. Chiar mai mult, căci vom primi și noi un nume nou, păstrat pentru vremea eternității. Domnul Isus ne va da fiecăruia un nume nou (Apocalipsa 2:17; 3:12).

Doamne Isuse, Tu ești Împăratul credincios şi adevărat!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s