Limba dragostei

Identitatea poporului lui Dumnezeu

Faptele Apostolilor 2, Romani 11

Faptele Apostolilor 2:38:  „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”

Cine sunt cei ce fac parte din poporul Domnului? De la începuturi, oamenii credinței pe care Dumnezeu i-a răscumpărat și i-a păstrat în credință, au format poporul lui Dumnezeu. Ei se încred în Domnul, Îl ascultă și împlinesc scopul Lui pentru omenire. Puterea mântuitoare a Domnului și promisiunile Lui, continuă să cucerească lumea și să salveze pe cei pierduți.

Domnul Isus Hristos este Mesia cel promis poporului Israel și Regele promis poporului lui Dumnezeu din toate timpurile. Domnul Isus S-a născut într-o familie de credincioși, a fost descendentul lui David, a fost destinat de Tatăl să răscumpere pe poporul Lui plătind prețul și pedeapsa pentru păcat. El, cel nevinovat, a adus o jertfă perfectă pentru cei ce cred în El. I-a pregătit pe cei 12 ucenici, i-a învățat cum să se roage și i-a întărit în credință. Domnul Isus a venit ca să facă voia Tatălui: să răscumpere pe poporul Lui din păcatele sale. S-a rugat cu pasiune pentru poporul Lui și a rămas conectat cu Tatăl până la sfârșitul misiunii Lui pe pământ.

Poporul lui Dumnezeu este format din acei credincioși care în vechime au crezut promisiunea lui Dumnezeu că va veni Mesia, cei care în zilele lui Isus au crezut că promisiunea s-a împlinit, cei care au crezut în Domnul după învierea Lui și toți cei ce vor crede în viitor. După înviere, Domnul Isus S-a arătat ucenicilor și le-a spus că vor primi o putere de sus (Faptele Apostolilor 1:1-11), puterea de a fi martori. Minunea s-a întâmplat pe când ei Îl lăudau pe Domnul. Sunetul minunat al închinării a astras mulțimea care vizita Ierusalimul. Mulți au auzit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limbile lor. O eră nouă a început în planul lui Dumnezeu și Biserica s-a născut. Duhul Sfânt este Dumnezeu; întotdeauna acționează cu puterea lui Dumnezeu în lume. Duhul Sfânt ține unitatea Bisericii.

Petru a vorbit mulțimii cu putere și curaj. Plin de Duhul Sfânt i-a confruntat pe ascultători cu adevărul lui Dumnezeu, care le-a scuturat credința și siguranța lor false. Le-a amintit despre minunile Domnului Isus, despre moartea și învierea Lui. Mesajul lui Petru a avut un impact puternic asupra ascultătorilor și inima lor a fost atinsă de Duhul Sfânt, care i-a indemnat să se predea Domnului: să se pocăiască și să fie botezați în Numele lui Isus Hristos. Mesajul pocăinței rostit prin puterea Duhului Sfânt convinge oamenii de păcatul lor și îi ajută să vadă nevoia lor după Salvatorul. Trei mii de suflete au fost salvate din păcat și au primit botezul pocăinței. Credința a venit prima dată la Evrei, apoi la Neamuri.

Biserica este poporul iubit de Domnul Isus, născut din dragoste, susținut de dragoste și complet înrădăcinat în dragostea lui Isus. Biserica este trupul lui Hristos, Familia lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește despre Biserică, limba Lui este limba dragostei. Hristos a iubit Biserica așa de mult încât Și-a dat viața pentru ea. Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru poporul Lui, prin care ne încurajează, ne sfătuiește, ne sfințește, ne călăuzește pe calea cea dreaptă. Membrii bisericii duc vestea cea bună mai departe oriunde ajung și Împărăția lui Hristos crește.

Doamne, ajută-mă să vorbesc limba dragostei!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s