Realitatea judecății lui Dumnezeu

Realitatea judecății lui Dumnezeu ne îndeamnă să vestim Evanghelia. Dumnezeu este încă răbdător și dă fiecăruia ocazia să se pocăiască. Dumnezeu ne pormite tărie ca să rezistăm până la sfârșit. Domnul vede când poporul Lui trece prin greutăți și le dă putere să îndure. Triumful Lui a venit după moarte și înviere. Suntem chemați să-L urmăm în suferință, să-L iubim mai mult decât viețile noastre și să experimentăm triumful prin puterea Lui. Apocalipsa 12:10-11: ,,Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s