Mângâiere și speranță

Apocalipsa 22:1-5

Apocalipsa 22: 3: ,,Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.”

Cum gândești despre viitor? Ce loc are în gândirea ta Dumnezeu și Mielul? Știi ce te așteaptă în viitor? Cunoști adevărul despre sfârșitul istoriei? Lumina lui Dumnezeu îi conduce pe credincioși către viitorul pregătit de El. În cartea Apocalipsa, Dumnezeu ne descoperă intențiile Lui cu privire la poporul Lui. Iată ce spune Proverbe 4:18: ,,Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” Acolo unde este Dumnezeu, este o lumină strălucitoare și constantă. Lumina Lui dă viață, descoperă adevărul, călăuzește pe cale, alungă întunericul, răul și confuzia. Aceste adevăruri sunt reale și astăzi în viața creștinilor. Destinația poporului lui Dumnezeu este prezența Lui pentru totdeauna. Vom crește în experiențele noastre cu Domnul și închinarea va fi pură, curată cu adevărat.

Cerul se va coborî pe pământ. Pământul va fi reînoit și restaurat, transformat de Dumnezeul cel viu care va locui în mijlocul poporului Său. Ce curaj primești în acest moment dacă te gândești la aceste lucruri? Dumnezeu promite că viitorul tău va reflecta caracterul Lui: echilibru, stabilitate, siguranță, curăție, înălțare. Astăzi mulți trăiesc în anxietate cu privire la viitor. Ca și credincioși, ar trebui să primim mângâiere și speranță de la Dumnezeu chiar și atunci când ne cuprinde îndoiala, ne ajunge persecuția sau suntem ispitiți la rău. Te temi de singurătate sau de necunoscut? Îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru că ți-a promis bucurie, splendoare și comuniune cu El pentru totdeauna?

Care este sursa ta de lumină acum? În lumea noastră modernă suntem bombardați cu tot felul de cuvinte, imagini, informații și sfaturi. Unde cauți ajutor, înțelegere și profunzime spirituală? Psalmi 119:130: ,,Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” Cuvântul lui Dumnezeu are direcții foarte clare pentru tine și pentru mine. Cum îți vei alinia mintea și viața după Cuvântul Domnului?

Numai Dumnezeu dă viață. Râul vieții, pomul vieții, tronul lui Dumnezeu și Mielul vor fi în Orașul Sfânt. Ai primit o viață nouă prin credința în Salvatorul? Nu există onoare mai mare decât să porți numele Domnului, să te indentifici cu El și să-I aparții. Viitorul pregătit de Domnul ne schimbă gândirea și felul de trai. Promisiunea lui Dumnezeu cu privire la viitorul strălucit ne dă speranță și o perspectivă corectă pentru astăzi. Pentru cei ce-I aparțin lui Hristos, există un viitor care  îi va duce la odihnă, securitate și bucurie în prezența atotputernicului Dumnezeu.

Doamne, Îți mulțumesc pentru promisiunile Tale veșnice!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s