Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Domnul Isus va reveni! El este credincios și drept și ceea ce spune nu este minciună sau fals. Putem să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să credem cu mintea și cu inima. Trebuie să trăim în lumina adevărului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este călăuza noastră în gândire, în vorbire și în fapte. Cum te călăuzește Dumnezeu pe tine? Cum reflectă viața ta adevărurile pe care le-ai învățat din Scripturi?

Dumnezeu este sfânt și adevărat. El nu Se schimbă. Noi suntem păcătoși și trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să ne cerem iertare zilnic. Ai o relație zilnică, plină de pasiune față de Domnul? Dacă cineva a citit toată Biblia şi a ajuns la ultima carte (Apocalipsa) și la ultima pagină şi tot nu vrea să se pocăiească sau să renunţe la păcatele sale, va merge așa mai departe şi va fi întinat şi nedrept (Apocalipsa 22:11a). Pentru o astfel de persoană nu există speranţă. Dacă, după ce a citit în cartea Apocalipsa despre judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului, vrea să continue în poftele sale şi în plăcerile păcatului, să citescă cărţi întinate şi să se uiţi la filme pornografice; dacă vrea în continuare să ţină supărare împotriva cuiva şi să fie neiertător, rău și obraznic; dacă doreşte să fie în continuare bârfitor, gelos, lacom şi egoist, trăind pentru această lume putredă etc., atunci continuă în toate aceste lucruri. Dumnezeu nu va opri pe nimeni și nu va forța pe nimeni să aleagă calea cea dreaptă. Omul alege de bunăvoie și nesilit de nimeni.

Dar, cât despre cei neprihăniţi, este scris: „Cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!” (Apocalipsa 22:11b). Nu există sfârşit în ce privește căutarea sfinţeniei. Aşa că tu caută în continuare sfinţenia şi mai mult, în fiecare zi. Starea în care vom sfârşi viaţa va determina modul în care ne vom petrece veşnicia. Dacă noi am trăit în păcat şi urâciune, vom continua în păcat, urâciune şi nedreptate pentru toată veşnicia în iazul de foc și pucioasă. Dacă am căutat dragostea şi sfinţenia în viaţă, atunci aceasta va continua să fie căutarea noastră şi în veşnicie. Fiecare trăiește după cum îi este interiorul. Cei ce-L au pe Hristos în inimă și minte, au dorințe curate și vor continua să-L urmeze pe Domnul cu credincioșie. Astăzi este ziua pocăinței. Dacă încă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ce mai aștepți? Este ceasul de pe urmă. Te rog, împacă-te cu El.

Ce înseamnă: ,,Eu vin curând!”? Domnul Isus a spus acest lucru acum 2000 de ani. Ce înseamnă curând? Pentru mine, 2000 de ani nu înseamnă: curând. De fapt timpul Domnului nu este timpul meu. Curând nu înseamnă timp, ci repede, pe neașteptate, fără avertizare, numaidecât. Nu va fi timp pentru pregătire, de aceea trebuie să fim gata. Ești gata? Cum te pregătești? Ai acceptat sacrificiul Domnului Isus în locul tău și ți-ai predat inima Celui ce domnește în vecii vecilor? Ce înseamnă pentru tine să păzești cuvintele prorociei din cartea Apocalipsa? Să le prețuiești? Să le păstrezi în minte și în inimă? Să meditezi la ele ca să le faci parte a vieții tale?

Doamne, ajută-mă să caut pacea și sfințirea!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s