Armura Duhului

Armura Duhului

Efeseni 6: 10-18:  ,,Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului.  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care Sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,  având picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii.  Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.  Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”

Doamne, Îți mulțumesc pentru că din nou m-ai trezit la viață. Astăzi vreau să caut Împătăția Ta, voia Ta, calea Ta, valorile Tale. De aceea vin la Tine ca să mă îmbraci cu putere de sus ca să pot să fiu biruitoare prin toate luptele vieții.

Astăzi mă întăresc în Domnul și în puterea tăriei Lui. Mă îmbrac cu toată armura Duhului Sfânt ca să pot ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Știu că trebuie să mă lupt în rugăciune ca să mă țin aproape de Tine și să nu mă las pradă gândurilor firești. Vreau să rămân în credință, și să biruiesc răul.

Astăzi îmi încing mijlocul cu adevărul. În Cuvântul Tău văd adevărul. Prin rugăciune Tu mi-l descoperi și mă ajuți să îl cred și să îl primesc adânc în inimă trăindu-l prin puterea Duhului Sfânt. Descoperă-mi mai mult din frumusețea Cuvântului ca să nu mă rătăcesc de la adevăr. Păzește-mă de erezie sau înțelegere firească, superficialitate și lene. Ajută-mă să îmi fac timp pentru citirea, meditarea și memorarea Cuvântului, căci ceea ce contează și ceea ce mă ajută să rămân pe calea Ta este o minte în care adevărul prinde rădăcini adânci și rodește.

Astăzi mă acopăr cu platoșa neprihănirii. Am nevoie de neprihănirea Ta, căci eu sunt o păcătoasă. Mărturisesc că am supărat sfânta Ta față. Am gândit rău, am vorbit rău, am reacționat rău, am trăit rău. Te rog să mă ierți și să mă ajuți să caut pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea fața Ta.

Astăzi mă încalț cu râvna Evangheliei păcii. Îți mulțumesc pentru Evanghelie, căci ea îmi dă pace. Vreau să am pace cu Tine, cu mine însămi și cu toți cei din jur. Îmi este greu, de aceea vin la Tine să mă umpli Tu de pacea Ta care întrece orice pricepere. Ajută-mă să am râvnă, pasiune pentru căutarea păcii Tale. Sunt tulburată de multe ori. Vino la mine și eliberează-mă de orice simțământ negativ, de orice neliniște și pune-mă din nou pe calea păcii ori de câte ori cad.

Astăzi iau scutul credintei ca să mă apăr de săgețile celui rău. Vreau o credință puternică. Știu că îmi încerci credința ca să se dovedească că este autentică, reală, adevărată. Prin testele vieții nu mă lăsa să mă îndoiesc de bunătatea și credincioșia TA față de mine. Știu că mă iubești și Tu pedepsești pe cine iubești. Nu mă lăsa să mă răzvrătesc în mijlocul problemelor și greutățile vieții că fără Tine sunt pierdută. Ajută-mă să mă smeresc și să primesc nuiaua Ta și nicidecum să nu mă las la nuiaua celui rău care vrea să mă distrugă. Nu vreau ca cel rău să îmi întunece mintea și să o iau razna, de aceea dă-mi credință. Te rog dă-mi credință în Tine că vii în ajutorul meu. Mă apuc cu amândouă mâinile de Tine și nu mă las până nu mă binecuvântezi cu prezența Ta, cu o credință puternică în Tine. Aleg credința astăzi. Tu mi-ai spus să mă încred în Tine și vreau să Te ascult. Ajută neputinței mele.

Astăzi îmi pun pe cap coiful mântuirii. O, ce mult Îți mulțumesc că m-ai mântuit și m-ai așezat în Familia Ta. Eu am un viitor și o nădejde. Nu voi lăsa ca cel rău să îmi întunece mintea. Aleg astăzi să pun pe capul meu, în mintea mea legile și poruncile Tale prin care îmi dai viață. Tu mă susții pe calea spre cer prin furtunile vieții. Aleg să-mi păzesc mintea și inima să nu o ia razna. Mă bazez pe Tine. Aleg să mă gândesc la Tine mai mult și aleg mai mult mulțumirea și recunoștința. Aleg bunătatea și credincioșia. Aleg să Te ascult și să Te urmez cu bucurie în sufletul pe care l-ai mântuit.

Astăzi iau în mână Sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Tău este o sabie cu două tăișuri. Ea taie adânc în mine. Sunt plină de lăstari de amărăciune care au rodit alte lăstare care au adus în viața mea stări și situații pe care nu le mai pot controla. Am ajuns la capătul puterilor. Mă doare păcatul meu. Mă doare starea mea. Dar vreau să mă predau Ție. Vreau să moară firea mea pământească cu roada ei rea și să înceapă viața Ta să rodească în mine. Mă doare starea mea, dar vin la Tine. Tu ești scăparea mea. Tu ești ajutorul meu. Vino degrabă la mine ca să nu mă sfârșesc în durere și neputință. Lasă Duhul Sfânt cu roada Lui minunată în viața mea. Vreau dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, blândețe, stăpânire de sine, credincioșie. Eu nu le am căci sunt ale Tale și Tu le dai celor ce ți le cer. Dă-mi, Doamne, și mie aceste roade minunate ca să pot invinge greutățile vieții și să fiu o bucurie pentru cei dragi și pentru toți cei pe care Tu i-ai pus în jurul meu.

Astăzi vreau să mă rog și să veghez asupra gândurilor și acțiunilor mele, relațiilor și reacțiilor mele. Te rog să îmi dai sănătate ca să mă pot lupta lupta cea bună a credinței până la capăt. Nu mă lăsa să mă plâng de situația în care am ajuns. Vreau să mă lupt pentru mine și familia mea ca să văd izbânda Ta. Salvează-ne Doamne. Eliberează-ne Doamne, izbăvește-ne de rău și de cel rău. Dezbracă de putere toate cuvintele de blestem pe care eu și cei dragi ai mei le-am rostit. Curățește-ne casa și adu vremuri de înviorare în familia mea. Pune noi simțăminte în noi și putere de rugăciune ca să biruim neiertarea, răutatea, necurăția, stările grele, certurile, nemulțumirile etc.

Doamne, învață-mă să mă rog, în numele Domnului Isus. Amin.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s