Binecuvântare

Binecuvântare

Apocalipsa 22:6-11

Apocalipsa 22: 7: ,,Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”

            Prima venire a Domnului Isus este evenimentul central în istoria omenirii. A doua venire este punctul culminant al istoriei. Cei ce citesc și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu sunt binecuvântați. Aceasta este cea de-a șasea din cele șapte binecuvântări. Când păzim ceva, suntem foarte atenți ca să nu pierdem. Cei ce păzesc cu mare atenție cuvintele acestei prorocii sunt binecuvântați. Vei citi cartea Apocalipsa în duhul rugăciunii și vei lăsa Cuvântul să prindă rădăcină în inima ta? Te vei gândi adânc și îți vei aduce gândurile în ascultare de Hristos? Te vei ruga să fii roditoare?

Cei ce păzesc Cuvântul Domnului s-ar putea să aibă parte de suferință, s-ar putea să fie persecutați, dar Hristos îi binecuvântează cu o nădejde neclintită și cu bucuria mântuirii. Poporul Domnului va domni în Împărăția Lui și vor sărbători în Noul Ierusalim (20:4-5). Toți cei ce cred Cuvântul trăiesc în adevăr și sunt întăriți de Domnul să își ducă mântuirea până la capăt.

Cei ce păzesc Cuvântul Domnului I se închină numai Lui. Închinarea nu este o performanță și nici aprecierea mesagerilor care se închină. Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Toată atenția noastră trebuie să fie către Cel vrednic. Venirea Domnului este aproape. Să nu amânăm pocăința. Consecințele păcatelor sunt scrise în cartea Apocalipsa. La urma urmelor, fiecare trăiește așa cum îi este inima. Cine are o inimă rea, va face răul. Cine are o inimă curată, va căuta sfințenia. Răul va crește pe pământ, dar ferice va fi de cei ce păzesc Cuvântul Domnului. Închinarea adevărată aduce transformare în viața celui ce crede. Numai pocăința și credința poate duce la o transformare a minții și a inimii. Planul de restaurare al Domnului începe cu viața fiecărui om care primește Evanghelia. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Când Dumnezeu iartă păcatele de dragul lui Hristos, harul Lui aduce o nouă realitate în viața celui ce crede. Duhul Sfânt dă noi dorințe de sfințenie și o nouă putere pentru ascultarea de Cuvânt. Lupta credinciosului cu păcatul este pe viață, până la revenirea Domnului Isus, iar sfințenia devine caracteristica urmărită și căutată ca cea mai mare valoare.

Domnul Isus Se va întoarce ca să răsplătească pe fiecare după faptele făcute. Promisiunea aceasta afirmă divinitatea Domnului Isus, căci se repetă profeția din Isaia 40:10: ,,Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.” Mântuirea întotdeauna este prin har, prin credință. Mântuirea înseamnă a fi salvat din păcat și de mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Dumnezeu vrea să schimbe caracterul fiecărui mântuit, să-l sfințească și să îl modeleze în asemănare cu Hristos (Romani 5:9-10; 6:23; 8:29). Harul nu înseamnă că faptele noastre nu contează, ci credincioșii salvați prin har și dependenți de har, trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu și vor fi răsplătiți pentru faptele lor (Matei 12:35-37; Romani 2:6; Coloseni 3:23-25; Evrei 4:13). Poporul Domnului este chemat să fie biruitor și să facă voia Domnului până la capăt. Domnul Isus face tot ceea ce a promis pentru poporul Lui. Evrei 7:25: ,,De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”

Doamne, Îți mulțumesc pentru cartea Apocalipsa!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s