40 de ani de har

17 Decembrie 1977 – 17 Decembrie 2017

Astăzi, 17 Decembrie 2017, se împlinesc 40 de ani de când am făcut legământ cu Domnul în apa botezului. Cea mai importantă decizie în viață am luat-o la vârsta de 17 ani și mă bucur că am ales să îmi predau viața Salvatorului meu. Îi mulțumesc Tatălui ceresc că m-a ajutat să fac pasul pocăinței. Mă bucur să aparțin Familiei Lui – Biserica. Este o mare binecuvântate să fii toată viața în biserică, înconjurată de oameni ai credinței, protejată de credincioși. Nu a fost ușor întotdeauna, dar Domnul a lucrat în viața mea și acum, privind înapoi, nu pot să spun nimic altceva decât: Te laud, Tată, că ai lucrat în viața mea și încă mai lucrezi.

Soțul meu mi-a cumpărat o carte care explică semnificația biblică a unor numere. Am citit explicația pentru numărul 40. Mă bucur să am așa multe numere de 7, care nu îmi spun altceva decât că Dumnezeu, cel perfect și bun a fost, este și va fi prezent în viața mea până la marea întâlnire de Dincolo.

Te iubesc, Isuse, știu că ești al meu

Deuteronom 8:1-20:  ,,Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi, şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri. Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, şi te-a hrănit cu mană pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul. Haina nu ţi s-a învechit pe tine, şi nici nu ţi s-au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani. Recunoaşte, deci, în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzeşti poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El. Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o ţară bună, ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri, care ţâșnesc din văi şi munţi; ţară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini şi cu rodii; ţară cu măslini şi cu miere; ţară unde vei mânca pâine din belşug, unde nu vei duce lipsă de nimic; ţară, ale cărei pietre sunt din fier, şi din ai cărei munţi vei scoate aramă. Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui pe care ţi le dau azi. Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei; care te-a dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare, şi care ţi-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce, şi să-ţi facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mânii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.” Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău, şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veţi pieri. Veţi pieri ca şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru.”

Advertisement

2 thoughts on “40 de ani de har

  1. Mulțumim Domnului nostru Isus Hristos pentru tine sora noastră!

    Mulțumesc și aici pentru că totdeauna ai avut cuvinte și gânduri calde pentru cei cu care ești în părtășie: Domnul să te binecuvinteze cu multă sănătate și mult har! LA MULȚI ANI!

    Toate acestea se potrivesc foarte bine și cu meditația avută de Nuțu la acel timp special de rugăciune în care Domnul nostru a fost glorificat prin mărturia sa, atunci când el și-a descoperit inima trecută prin încercare (ieșind biruitor prin Acela care are toată puterea în Cer și pe Pământ și Care ne este binevoitor). A fost un moment măreț de slujire și de mărturisire ce a făcut și ce face Domnul în viața noastră. Astfel de momente se constituie într-o bună slujire, a spune și altora ce a făcut Domnul și cum a avut milă de noi.
    Și, dacă se poate, activitatea de “lucru in via Domnului” ÎNTREGITĂ și cu grija de aproapele nostru, față de cei aflați în nevoi spirituale și materiale, după putința noastră. Asta e lucrarea la care meditez și pe care doresc s-o fac începând din Ierusalimul casei mele și lărgind mereu sfera de lucru în tot locul unde Domnul îngăduie să fiu (în providența Lui).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s