Harul

Harul Domnului

Apocalipsa 1-22

Apocalipsa 22:21: ,,Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.”

Harul lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Păcatul este real și Dumnezeu va aduce la judecată orice păcat. Valorile omului se schimbă, dar Dumnezeu este neschimbat. Lumea trebuie să cunoască harul, îndurarea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este un dar, și cine îl refuză pierde pentru veșnicie. Cei ce necinstesc Cuvântul lui Dumnezeu vor suferi mânia Lui. Într-o zi, fiecare va sta înaintea lui Dumnezeu și nu va fi acceptată nici o scuză. Atunci va fi o singură perspectivă, cea a lui Dumnezeu. După ce Satan și îngerii lui vor fi aruncați în iazul cu foc și pucioasă, necredincioșii vor avea aceeași soartă. Zilele evanghelizărilor sunt limitate. Eternitatea este pentru totdeauna.

Răscumpărarea și reînoirea glorioasă sunt inima cărții Apocalipsa. Mielul lui Dumnezeu Și-a câștigat un popor cu prețul sângelui Lui (5:9) și ei au refuzat pecetea fiarei. Ei vor cânta o cântare nouă (14:1-5). Va fi o mare bucurie, căci Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Ca și toată Biblia, și cartea Apocalipsa Îl prezintă pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu este suprem, maiestos, sfânt, atotputernic și drept. Nimeni nu-i ca El! El este pe tron și domnește cu dreptate. Ioan L-a văzut pe tron și strălucea ca o piatră prețioasă și era înconjurat de un curcubeu de smarald (Apocalipsa 5:1-14). În jurul tronului se desfășoară o adevărată închinare. Apocalipsa 8:3-4: ,,Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă din aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul din aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.”

Mielul lui Dumnezeu, Leul lui Iuda, este Împăratul victorios, Alfa și Omega, Luceafărul de dimineață. Istoria omenirii nu este nesemnificativă. Domnul Isus stă la începutul și la sfârșitul istoriei. El ține destinul întregii lumi în mâna Lui. În curând vom auzi: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” (Apocalipsa 11:15). Astăzi este ziua când putem proclama numele Domnului Isus Hristos, ca oamenii să audă vestea cea bună și să fie mântuiți. Astăzi este har. Să ne bucurăm și să ne pregătim să-L întâlnim pe Hristos.

Doamne, Îți mulțumesc pentru vestea cea bună a Evangheliei!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s