Cântarea lui Zaharia

Luca 1:68-79

68  „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.
69  Şi ne-a ridicat o mântuire puternică (Greceşte: un corn de mântuire.) în casa robului Său David,
70  cum vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, care au fost din vechime; –
71  mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc!
72  Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri, şi Îşi aduce aminte de legământul Lui cel Sfânt,
73  potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam,
74  că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică,
75  trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.
76  Şi tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui,
77  şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; –
78  datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime,
79  ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii, şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s