Scrisoare către biserica din Filadelfia

Scrisoare către biserica din Filadelfia

Apocalipsa 3:7-13

Apocalipsa 3:12-13: ,,Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

Domnul Isus le-a spus credincioșilor din Filadelfia că într-o zi, toți cei ce i-au persecutat vor cădea la picioarele lor și li se vor închina, recunoscând că Domnul Isus Își iubește poporul. De asemenea, relația cu Dumnezeu nu depinde de puterea credincioșilor, ci stă în dependența lor de Domnul. Domnul Isus a făcut posibil accesul credinciosului în prezența Tatălui în orice vreme. Ai pășit pe ușa deschisă de Domnul Isus? Te vei încrede în El pentru alte uși deschise?

Domnul Isus a adăugat o promisiune: Apocalipsa 3:10: ,,Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.” Ei au păzit poruncile și au perseverat în credință. De-a lungul istoriei credincioșii au îndurat greutăți și persecuție. Dar Dumnezeu rămâne în controlul tuturor situațiilor. Își curățește și păstrează poporul. Nu a promis că fiecare credincios va fi scăpat de persecuție, dar a promis că va fi cu noi în orice suferință. Dumnezeu este credincios și ne va iubi până la capăt. Ne va întări ca să ne sfârșim cu bine alergarea pe acest pământ. Domnul Isus va reveni și ne îndeamnă să păstrăm ceea ce avem, ca nimeni să nu ne ia cununa. Acest repetat anunț cu privire la revenirea Domnul Isus, este o promisiune, nu o amenințare. Pentru cei ce trăiesc ca și cum Domnul nu ar reveni, acest cuvânt nu aduce mângâiere, ci disconfort. Cât despre credincioși, ei așteaptă cu răbdare revenirea Domnului și răsplătirile Lui. Să avem pasiune pentru Domnul și căile Lui. Să avem răbdare în suferințe și abilitatea de a împlini voia Lui. Să lăsăm în urmă o moștenire de credință celor ce vin după noi. Să avem credință și să perseverăm în lucrurile bune, încrezându-ne în Cel sfânt și adevărat, Cel ce închide ușa morții și deschide ușa vieții pentru noi. Aștepți întâlnirea cu Domnul? El ne va da tărie ca să răbdăm până la capăt. O, ce mari promisiuni a avut Domnul pentru biserica din Filadelfia! O biserică mică sau mare, dar cu puțină putere, primește ajutor de sus ca să biruiască. Domnul îi va face pe credincioși stâlpi în Templul Lui. Acesta este un loc privilegiat, în prezența Domnului. Un stâlp susține greutatea clădirii. Pe stâlp se scrie numele credincioșilor, nume pe care Domnul Isus le va da celor care rămân credincioși până la capăt. Pe stâlp va scrie și numele cetății: Noul Ierusalim. Nimeni nu va putea șterge adresa permanentă a credincioșului. Domnul Isus îi iubește pe urmașii Lui și îi pecetluiește cu un nume nou care reflectă caracterul Lui. Ce minunată speranță pentru cei ce au urechi care aud și ascultă ceea ce zice bisericilor Duhul.

Meditează la calitățile pe care Domnul Isus le apreciază și la binecuvântările promise ca să primești putere de la Domnul când treci prin vremuri grele și să ai biruință prin puterea Domnului. Puterea Domnului Isus ne echipează să stăm tari prin vremuri grele bazându-ne pe Cuvântul Lui, stând de partea adevărului într-o societate care are alte valori și alte căutări. Cum te echipează Domnul pentru a birui în ziua cea rea?

Doamne, ajută-mă să biruiesc răul prin bine!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s