O voce

Au trecut patru sute de ani de la ultimul profet Maleahi, şi acum a venit din deşert un nou profet: Ioan Botezătorul, producând o mare mişcare în poporul Israel. Părinţii lui nu au putut avea copii, la fel ca şi Avraam şi Sara, Iacov şi Rahela, Ana, mama lui Samuel şi alţi credincioşi folosiţi de Dumnezeu în planurile Lui.

Naşterea lui Ioan Botezătorul a fost un miracol şi părinţii lui au ştiut că fiul lor va fi ca profetul Ilie. Ioan a fost chemat de Dumnezeu ca să întoarcă inimile oamenilor către El, prin pocăinţă. Când Domnul Isus a vorbit despre Ioan, le-a zis ucenicilor că Ioan a împlinit profeţia lui Maleahi şi a venit în duhul şi puterea lui Ilie. Îmbrăcămintea lui s-a asemănat cu cea a lui Ilie; a trăit o viaţă de renunţare ca şi Ilie; a petrecut mult timp în prezenţa Domnului şi a avut experienţe cu Domnul pe care puţini oameni le au. Cuvintele lui aveau putere pentru că Dumnezeu l-a pregătit pentru lucrarea la care a fost chemat.

Cei ce învaţă sau predică cu puterea Duhului Sfânt care schimbă vieţi, vin înaintea altora după ce ei înşişi au petrecut timp în prezenţa Domnului şi au fost schimbaţi de puterea lui Dumnezeu.

Câtă putere de la Dumnezeu se vede în vorbele tale? Câtă schimbare face Domnul în viaţa ta şi a celor pe care tu îi slujeşti?

Profetul Ilie şi Ioan Botezătorul au proclamat adevărul fără frică înaintea împăraţilor din vremea lor, pentru că au petrecut mult timp în prezenţa Împăratului divin. Oamenii din vremea lor, ca şi cei din vremea noastră, îşi permit multe păcate şi se complac în plăceri şi desfătări, dar Cuvântul lui Dumnezeu este aspru faţă de ei.

Dumnezeu l-a folosit pe Ioan ca să pregătească inimile oamenilor pentru Hristos şi pentru primirea Duhului Sfânt. Ioan Botezătorul a împlinit şi profeţia lui Isaia din capitolul 40. După mângâierea care vine de la Domnul în urma pedepsei pentru păcat, este prezentat Mesia, Păstorul, care are grijă de oi şi le hrăneşte. Isaia îi îndeamnă pe toţi  să pregătească drumul pentru venirea Pruncului. O voce strigă să se pregătească drumul pentru Împăratul. Mesajul este aşa de important, astfel încât numele mesagerului este uitat (a rămas doar o voce). Cât este de important numele tău şi cât este de important mesajul tău?

Advertisement

One thought on “O voce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s