Biruiește îndoielile

Matei 11:1-19

Matei 11:6: ,,Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.”

Atitudinea şi răspunsul nostru faţă de Domnul Isus au consecinţe prezente şi viitoare. Uneori, avem îndoieli și ne poticnim pe cale. Nu știu care sunt îndoielile tale. Este omenesc să avem îndoieli. Îndoielile nu înseamnă absenţa credinţei, ci sunt reacţii normale, omeneşti, pentru că noi, oamenii, suntem slabi şi fireşti. Cineva ne ajută să înţelegem cum să ne rezolvăm îndoielile. Cineva ne învață care este sursa îndoielilor.

Îndoielile cresc când trecem prin vremuri grele. Ioan Botezătorul era în închisoare. Era în suferinţă. Nu-i de mirare că s-a îndoit cu privire la identitatea Domnului Isus. Voia să ştie dacă El este Mesia. Să nu te îndoiești de puterea lui Dumnezeu când vin vremuri grele. Să nu te îndoiești de bunătatea Domnului când treci prin suferință. Îndoielile cresc când aşteptările noastre nu sunt împlinite. Aşteptările lui Ioan Botezătorul au fost acestea: ca Domnul Isus să împlinească anumite profeţii, să facă dreptate, să vină ca Judecător. Nu a înţeles că Domnul Isus vine prima dată ca Mântuitor, blând şi smerit. Nu știu care sunt așteptările tale de la Domnul, dar este înțelept să nu te îndoiești când Domnul nu împlinește așteptările tale. Îndoielile cresc când suferim pentru că avem o perspectivă limitată. Ioan nu a înţeles misiunea Domnului Isus în întregime, pentru că a trăit înainte de moartea, crucificarea, învierea Domnului şi primirea Duhului Sfânt la Cincizecime. Ioan Botezătorul nu a avut o imagine completă despre persoana şi lucrarea Domnului Isus. Poate și tu treci prin vremuri grele și ai aşteptări neîmplinite, dar amintește-ți cât de limitată este perspectiva omului cu privire la toate lucrurile. Să cunoaștem bine persoana şi lucrarea Domnului Isus. Poate adesea strigi către Domnul: „Doamne, unde eşti?” Care sunt îndoielile tale? Poţi să le defineşti? Ce faci cu îndoielile tale? Alege să crezi în Domnul până la capăt.

Ioan Botezătorul s-a dus cu toate îndoielile lui acolo unde trebuia: la Domnul Isus.  Un om cu o credinţă autentică, ştie unde să meargă cu îndoielile Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspunsuri la îndoielile noastre. Când Ioan Botezătorul a cerut lămuriri de la Domnul Isus, El i-a dat direcţii clare: Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul alungă îndoiala! Ioan Botezătorul a fost credincios Domnului Isus în ciuda tuturor circumstanţelor grele din închisoare şi a criticilor aduse de conducătorii religioşi din vremea lui. Noi, astăzi, avem o viziune mult mai clară despre Domnul Isus, deoarece privim în urmă la tot ceea ce s-a întâmplat şi avem Cuvântul Scripturilor care ne descoperă adevărul. Îndoielile pot fi biruite prin Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia!!! Care este răspunsul tău? Ce alegi? Poți să rămâi în îndoială sau să alegi credinţa bazată pe Cuvântul Domnului. Anumite situații  cauzează îndoieli mari: boala, durerea, depresia, mânia, bârfa, amărăciunea, nedreptatea etc. Poate nimic nu este aşa cum ai crezut, dar nu te baza pe sentimentele tale, ci numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ce îndoieli vei aduce astăzi în rugăciune înaintea Domnului? Ce aşteptări ai de la Cuvântul lui Dumnezeu?

Doamne, aleg să cred Cuvântul Tău, ca să biruiesc îndoielile!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s