Trăiește prin credință !!!

Trăieşte prin credinţă!

Geneza 11:10-32

Faptele Apostolilor 7

Faptele Apostolilor 7:2b-3: ,,Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. Şi i-a zis: „Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta”.”

Imaginează-ţi cartea Geneza ca un film. Începi să vezi o lume perfectă, apoi, atenţia cade asupra a doi oameni care, într-un mod tragic, fac alegeri greşite. Muzica se schimbă pentru tot restul vieţii lor. Istoria face paşi rapizi până când apare un alt om în prim plan: Noe, alesul lui Dumnezeu care, împreună cu familia lui, este salvat în timpul Potopului. Această familie are un nou început într-o lume nouă. Apoi, nu se schimbă decât o scenă şi iar vedem răul prezent. Încă o dată, oamenii aleg să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Turnul Babel se ridică şi cade. Familiile sunt împrăştiate pe pământ. Omul nu poate scăpa de acest declin moral. Cunoştinţa despre Dumnezeul cel adevărat pare pierdută. Din nou, apare un om în atenţia noastră: Avraam. Este el diferit de alţii? Următoarele 39 de capitole din Geneza prezintă viaţa acestui om şi a familiei lui până la al treilea neam. Dumnezeu a ales să-Şi împlinească planurile prin acest om şi prin descendenţii lui. Prin Avraam, Dumnezeu a binecuvântat toate naţiunile pământului. Pentru că Avraam a avut credinţă, Dumnezeu i-a dat un nou început.

Avraam este figura centrală din cartea Geneza. El este tatăl poporului evreu. Toţi cei care au credinţă sunt copiii spirituali ai lui Avraam (Galateni 3:7). Avraam a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Dacă tu crezi promisiunea lui Dumnezeu, credinţa ta este socotită ca neprihănire (2 Corinteni 5:21). Când Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, i-a dat un nou început şi o nouă direcţie pentru viaţa lui. Deşi uneori s-a îndoit şi a căzut, Avraam s-a pocăit şi a continuat să depindă de Dumnezeu. Avraam s-a bucurat de părtăşia lui cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a numit prietenul Lui (Isaia 41:8). Viaţa lui Avraam ne arată că Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei care se încred în El şi Îl ascultă. Pe măsură ce Îl urmăm pe Domnul prin credinţă, experimentăm prietenia cu El. Dacă s-ar face un film care ar prezenta viaţa ta, oare cum ar fi muzica de fundal? Ce ar prezenta imaginile în prim plan? O persoană care cade și se ridică? O persoană care trăieşte prin credinţă?

Doamne, vreau să am un nou început şi o nouă direcţie pentru viaţa mea. Vreau să învăţ dependenţa de Tine, să dezvolt prietenia cu Tine, să continui să cresc în credinţă şi ascultare de Tine, ca să ajung la o răsplată: răsplata celor care cred. Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru toţi cei care vin după mine!

Fii o binecuvântare pentru alţii!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s