Cine este Isus?

Matei 16:16b: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”

Știe copilul tău cine este Domnul Isus? Este foarte rar, dacă nu chiar imposibil, ca un părinte să nu aibă îndoieli şi întrebări cu privire la felul în care şi-a crescut copiii. Nu sunt puţine zilele în care părinţii se întreabă: Oare de ce am spus aşa?, sau: Oare am făcut bine? Mulţi părinţi sunt descurajaţi şi obosiţi. Există o diferenţă între a simţi o dată sau foarte rar că nu am reuşit şi a regreta tot ce am făcut pentru copiii noştri. Orice situaţie care pare de netrecut este o oportunitate să recunoaştem dependenţa noastră de Dumnezeu. Realitatea păcatului sau a deciziilor greşite îi obligă pe credincioşi să alerge după ajutorul Domnului, deoarece numai El poate da biruinţă. Descurajarea duce la examinare de sine, cercetarea de sine. Rugăciunea şi Cuvântul duc la înţelepciune şi o mai mare dependenţă de Tatăl. Părinţii trebuie să experimenteze puterea lui Dumnezeu în creşterea copiilor. Ce ai face dacă ai mai avea ocazia să-ţi creşti copiii din nou? Poate ai multe regrete pentru ceea ce ai zis şi ai făcut în relaţia ta cu copiii. Zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an: eforturile, oboseala, ignoranţa şi nerăbdarea apasă pe umerii părinţilor. Dacă lăsăm amintirile să ne copleşească nu reuşim să spunem decât: ,,Dacă aş fi făcut aşa şi aşa…” şi descurajarea ne face viaţa mizerabilă.

Aminteşte-ţi că misiunea de părinte este grea şi nimeni nu este pregătit suficient. Vor fi momente de descurajare, dar nici un părinte nu poate rezolva toate problemele uşor şi fără eforturi mari. Este important să avem pe cineva aproape de noi, cineva cu experienţă mai bogată decât noi, şi cu care putem să împărtăşim îngrijorările noastre ca părinţi. Roagă-te Domnului ca să trimită pe cineva în viaţa ta ca ajutor şi suport moral şi spiritual. În loc să ne gândim la greşelile din trecut, este mai bine să primim fiecare zi ca o nouă oportunitate să lăsăm dragostea, înţelepciunea şi bucuria Domnului Isus să curgă prin vieţile noastre spre copiii noştri. Putem să înlocuim cuvintele dacă aş fi făcut altfel …, cu data viitoare voi fi altfel … Este minunat să vedem cum ne schimbă Dumnezeu pe noi şi apoi pe copiii noştri. Suntem o mărturie pentru copiii noştri.

Există multe versete biblice care sunt un mare ajutor pentru părinţi. Iată câteva dintre ele: Psalmi 103:12-14: ,,Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.” Isaia 40:29-31: ,,El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc.” Iacov 1:5: ,,Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată.” Părinţii înţelepţi se roagă zilnic pentru copiii lor şi chiar împreună cu ei cer ajutorul Domnului şi caută călăuzirea Lui în toate lucrurile mici şi mari; nu lasă frustrarea să îi consume şi să-i îmbolnăvească, ci caută sfaturi de la cei înţelepţi; părăsesc greşelile trecutului şi au nădejde că în viitor vor progresa; înţeleg că Dumnezeu foloseşte toate reuşitele şi eşecurile vieţii ca să formeze chipul lui Hristos în ei şi în copiii lor; se lasă învăţaţi de Duhul Sfânt în ceea ce priveşte adevărurile spirituale; îi învaţă pe copiii lor cine este Hristos, ca într-o zi să ajungă să mărturisească cu gura lor că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul şi Salvatorul lor.

Doamne, binecuvântează familia mea ca toţi să spunem:

,,Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!”

*

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s