Amintire

Astăzi mi-am amintit că anul acesta Domnul mi-a vorbit prin acest Psalm.

Psalmi 75:1  (Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” Un psalm al lui Asaf. O cântare.) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
2  „Atunci când va veni vremea Hotărâtă” zice Domnul „voi judeca fără părtinire.
3  Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii.” -(Oprire).
4  Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!” Şi celor răi: „Nu ridicaţi capul sus!”
5  Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
6  Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie, nu vine înălţarea.
7  Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El scoboară pe unul, şi înalţă pe altul.
8  În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!
9  Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10  Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.

Care este datoria mea? Să laud pe Domnul. Să chem Numele Lui. Să vestesc minunile Lui.

Am înțeles că Domnul are o vreme hotărâtă pentru orice lucru și pot să mă odihnesc în brațul Lui.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s