Ucenicii Domnului

21 Mai

Matei 10:1-16

Matei 10:1: ,,Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.”

Domnul Isus le-a dat instrucţiuni clare ucenicilor, ca să ştie ce au de făcut. A existat o perioadă de pregătire şi practică a adevărurilor învăţate. La început, au primit porunci cu privire la neamul lor: să predice Evanghelia la oile pierdute ale lui Israel. Poporul Israel a fost ales şi pentru revenirea Domnului Isus. Mântuirea ne vine de la evrei, chiar dacă ei sunt acum în împietrire şi Îl aşteaptă pe Mesia (cei mai mulţi nu cred că Isus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu). Ucenicii nu au fost încă pregătiţi să meargă la neamuri cu vestea Evangheliei. După învierea Domnului Isus au înţeles Marea Trimitere: mergeţi în toată lumea şi vestiţi Adevărul. Totuşi, numai după pogorârea Duhului Sfânt şi după viziunea specială pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Petru, Biserica a început să fie deschisă şi pentru neamuri. Domnul Isus i-a trimis pe ucenici să vestească acelaşi mesaj pe care şi El l-a vestit: ,,Împărăţia cerurilor este aproape.” Când Domnul Isus S-a născut, Dumnezeu şi cerul s-au coborât pe pământ. Toţi cei ce-L primesc pe Domnul Isus în inimă sunt incluşi în Familia lui Dumnezeu şi în Împărăţia lui Hristos. Astăzi, ne rugăm pentru cei dragi să-L primească pe Hristos în inimă şi anticipăm revenirea Regelui ceresc pe tronul pământesc (domnia de 1000 de ani). Toţi cei ce cred, pot să experimenteze pacea şi binecuvântările Domnului în inimile lor, în casele lor, în relaţiile lor. Cei ce nu primesc mesajul Evangheliei, vor suporta consecinţele grave care îi aşteaptă. Pe cine avertizezi, astăzi, de pericolul şi consecinţele neascultării de Domnul? Cine respinge un trimis al Domnului, respinge pe Domnul Isus. Cine Îl respinge pe Domnul Isus, alege judecata şi pierde mântuirea.

Domnul Isus i-a trimis pe ucenici ca pe nişte oi în mijlocul lupilor, dar i-a învăţat să lucreze cu înţelepciunea de sus (Iacov 3:13-18) care nu răneşte („Fiţi înţelepţi ca şerpii.” v.10). Domnul Isus, de asemenea, le-a dat putere să vindece bolnavii, să învieze morţii, să proclame curăţirea leproşilor şi să scoată draci (putere asupra demonilor). Aceste lucrări sunt evidenţe ale autorităţii divine. Minunile pe care ei le-au făcut înainte şi după învierea Domnului, au fost făcute în Numele şi prin puterea Domnului Isus. Aşa cum Dumnezeu le-a dat putere supranaturală profeţilor în Vechiul Testament, putere care a autentificat mesajul care venea de la Dumnezeu, tot aşa mesajul ucenicilor Domnului Isus a fost însoţit de minuni şi semne, ca dovadă clară a autorităţii Domnului. Într-o zi nu va mai fi durere, boală, moarte şi lacrimi. Şi moartea va fi înghiţită de viaţă, căci Domnul Isus va domni. Până atunci să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o.

Domnul Isus i-a instruit pe ucenicii Lui ca să nu se îngrijoreze cu privire la nevoile lor. Ei trebuiau să umble prin credinţă şi să se încreadă în Dumnezeu pentru nevoile lor. Au fost găzduiţi de cei ce au primit mesajul Evangheliei. Care este mesajul lui Dumnezeu pentru lucrători, ucenicii de astăzi? Să nu fie o povară şi să nu profite de alţii. Fiecare are dreptul de a primi mesajul Evangheliei fără bani şi de asemenea, fiecare are dreptul de a dărui fără vreo presiune din partea altora, ci după cum îl luminează Duhul Sfânt. Biblia ne învaţă să dăruim celor ce ne slujesc. Pavel, ca să evite critica şi neînţelegerile între fraţi, a ales să lucreze pentru nevoile lui şi să nu aştepte susținere materială din partea celor slujiţi. A fi ucenicul Domnului este extrem de costisitor, dar aduce o răsplată veşnică. Domnul Isus îi cheamă pe ucenicii Lui să slujească prin puterea Lui care transformă vieţi.

Doamne, Îţi mulţumesc pentru putere şi înţelepciune!

*

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s