Rob de bunăvoie

Matei 20:17-34

Matei 20:26-28: ,,Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.  Pentru că nici  Fiul omului n-a venit să I se slujească,  ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

În Împărăţia lui Dumnezeu regulile sunt diferite de cele ale lumii. În lume, oamenii vor să stăpânească unii peste alţii, să fie slujiţi. În Împărăţia Tatălui, cine vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul tuturor; cine vrea să fie cel dintâi, trebuie să fie robul tuturor. Părinţii care îi învaţă pe copiii lor să slujească, le dau de fapt un mare dar. A fi mare înaintea lui Dumnezeu înseamnă a sluji altora de dragul Lui, în fiecare zi. Domnul îți dă astăzi o oportunitate să slujeşti. Când ai ocazia să slujeşti, vrei ca alţii să urmeze planurile tale sau te supui, renunţând cu umilinţă? Când renunţăm la drepturile noastre şi ne dăm viaţa Domnului şi altora, de fapt Îl onorăm pe Tatăl ceresc. Domnul Isus Şi-a dat viaţa pentru noi ca să ne scape de judecată şi moarte veşnică.

După ce le-a spus ucenicilor ce trebuie să facă, Domnul Isus a demonstrat faptic slujirea, pentru că doi orbi au strigat îndată după ajutorul Lui.  Oamenii din jur  L-au văzut pe Domnul Isus cu ochii, dar cei doi orbi au văzut realitatea despre Domnul Isus, căci au strigat: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” Ei L-au recunoscut pe Mesia şi L-au onorat. Domnul Isus a avut compasiune şi grijă față de ei, şi i-a vindecat. Înainte ca Domnul să le dea vederea, le-a atras atenţia printr-o întrebare foarte directă: „Ce vreţi să vă fac?”, iar ei au răspuns: „Doamne, să ni se deschidă ochii!”  Domnul a avut milă de ei,  S-a atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au căpătat vederea şi au mers după El. Ce mare bucurie să vezi! O, ce mare bucurie să vezi realitatea aşa cum o vede Domnul! Ce mare bucurie să vezi adevărul! O, ce mare bucurie să vezi Împărăţia lui Dumnezeu! Ce mare bucurie să-L urmezi pe Cel ce deschide ochii! O, ce mare bucurie să-L urmezi pe Cel ce poartă de grijă! Ce mare bucurie să înţelegi adevărurile spirituale! O, ce mare bucurie să avem o perspectivă biblică asupra tuturor lucrurilor! Doamne, deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!

Dacă Domnul ţi-ar pune această întrebare: „Ce vrei să-ți fac?”, oare ce I-ai cere? Ce vrei să facă Domnul pentru tine? Doamne, eu vreau să îmi deschizi ochii spirituali să văd realităţile Tale, să înţeleg Cuvântul Tău, să am o viziune clară despre planul Tău în viaţa mea, să am o viziune clară cu privire la toată realitatea spirituală din jurul meu şi apoi să-mi dai putere să trăiesc în voia Ta. Nu știu ce adevăr, din istoria acestor doi orbi, vei aplica în viaţa ta în săptămâna aceasta. Poate vei avea curajul să te rogi ca ei. Eu mă rog adesea: Ai milă de mine, Doamne! Să ne rugăm pentru toate nevoile. Să cerem ajutor ca să slujim altora cu bucurie. Cei doi orbi nu au ascultat de oamenii care i-au descurajat şi i-au certat ca să tacă. Ei au continuat să ceară ajutorul Domnului până au primit răspuns de la Domnul. Să nu te laşi descurajată uşor. Stăruiește în rugăciune: Doamne, vreau să ascult de Tine, nu de oamenii care mă descurajează în relaţia mea cu Tine, sau care îmi spun să nu mă mai rog pentru că Tu deja ştii totul. Te rog, ajută-mă să nu încetez să mă rog, ci să continui în rugăciune până când Tu mă asculţi. Tu îmi deschizi ochii să văd lucrările Tale și să înţeleg. Tu îmi dai putere să fac voia Ta. Deschide-mi ochii să Te văd şi să Te urmez!

Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s