Pâinea și vinul

Matei 26:14-29

Matei 26:26-29: ,,Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Domnul Isus şi ucenicii aveau o pungă în care adunau banii pentru săraci. Darul extraordinar al Mariei, l-a supărat tare pe Iuda Iscarioteanul, cel care ţinea punga cu bani şi obişnuia să fure din ei. Cu cât fura mai mult, cu atât inima lui se împietrea faţă de Domnul. Și, cu așa o inimă rea, a participat la Cină cu Domnul. Fii atentă ca să vezi în care domeniu al vieţii tale eşti în pericol să-ţi împietreşti inima faţă de Domnul. Să nu te obișnuiești cu vreun păcat, ci cere harul Domnului şi putere să te pocăieşti înainte de a fi prea târziu. Iuda a participat la Cină alături de Domnul şi ucenicii Lui, dar inima lui nu era curată. Mânia şi lăcomia l-au dus la resentimente faţă de alţii. Ambiţiile lui erau false, pentru că nu dorea crucea Domnului, ci doar coroana Lui. Domnul Isus a spus că cine nu îşi ia crucea şi cine nu-L urmează pe El, nu poate fi ucenicul Lui. Iuda nu dorea crucea. Este dificil să înţelegem motivaţia lui Iuda. Ceea ce ştim este că el iubea banii şi cu fiecare pas se depărta de Domnul, până ce a ajuns să Îl trădeze, să Îl vândă pe treizeci de arginţi. Când a ajuns la marii preoţi, Iuda era dezamăgit, căci dorea să fie o persoană importantă în Împărăţia lui Hristos, la timpul lui: acum. Ce schimbători sunt oamenii! Cu o săptămână înainte, Iuda voia ca Domnul Isus să fie Împărat şi acum Îl vinde pe preţul unui sclav. De fapt Iuda era un sclav, sclavul păcatului care îl ducea la dezastru. A plănuit locul şi timpul în care înaintea soldaţilor şi a marilor preoţi L-a vândut pe Prietenul lui cu o sărutare.

Domnul Isus le-a spus ucenicilor să se pregătească pentru Cina de Paşte. Sărbătorirea Paştelor, în fiecare an, ne descoperă două adevăruri importante: moartea (sângele) mielului care aducea eliberarea de sub judecata lui Dumnezeu şi trupul mielului care suplinea puterea de viaţă. Apostolul Pavel spune că Hristos, Paştele noastre, a  fost jertfit. Dumnezeu a cerut această ceremonie poporului Israel, ca fiind o imagine care să-i ajute să înţeleagă cum El salvează pe păcătoşi. Moartea mielului, puterea sângelui şi tăria câştigată din mâncarea trupului, arată spre Domnul Isus care a murit pentru păcatele noastre. Prin Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Dumnezeu ridică păcatele noastre, ne iartă şi ne dă tărie ca să trăim pentru El.

Ce înseamnă Cina Domnului pentru tine? Pâinea este o imagine a vieţii Domnului Isus care S-a dat pentru noi ca Jertfă. A mânca din pâine înseamnă o alegere spirituală, de bunăvoie, de a-L primi pe Domnul în toate aspectele vieţii. Prin credinţă primim viaţa lui Hristos, ca să trăim pentru El. Dacă suntem împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Lui, suntem salvaţi prin viaţa lui Hristos. Acum Hristos trăieşte în fiecare credincios. Iată ce spune Pavel în cartea Galateni 2:20: ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc; dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Noi nu avem nevoie doar de o eliberare, ci şi de o umblare mai departe pe Calea Domnului. Israeliţii nu au fost doar eliberaţi din Egipt, ci au primit putere să plece din Egipt spre ţara Canaanului. Ca să primim puterea de care avem nevoie, trebuie să părăsim viaţa veche şi să continuăm viaţa nouă. Nu este uşor ca să trăim viaţa după voia lui Dumnezeu, de aceea trebuie să mâncăm, să luăm înlăuntrul nostru prin credinţă viaţa Domnului Isus, Cuvântul Lui şi să ne rugăm. Vinul este o imagine a sângelui Domnului Isus Hristos care s-a vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor. Când bem din vinul de la Cina Domnului, afirmăm credinţa şi primirea iertării păcatelor prin moartea Lui. Înainte de a bea vinul la Cina Domnului, trebuie să ne mărturisim păcatele pentru că Dumnezeu este sfânt, drept şi bun, și ne iartă. Ori de câte ori luăm Cina Domnului, ne amintim că El va reveni şi ne bucurăm pentru viitorul pe care îl vom petrece împreună, când vom mânca şi vom bea împreună cu El în Împărăţia Lui. Cât de mult te gândeşti la revenirea Lui? Această parte a închinării devine tot mai bogată pe măsură ce Îi mulţumim Domnului Isus pentru preţul mare pe care l-a plătit pentru păcatele noastre şi ne bucurăm de iertarea şi dragostea Lui faţă de noi.

Doamne, mă bucur să comemorez Jertfa Ta!

*

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s