Cel ce poartă de grijă

Matei 15:29-39

Matei 15:32: ,,Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.”

Domnul Isus a venit lângă marea Galileii. S-a suit pe munte şi a şezut jos, acolo. Au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi, pe care El i-a tămăduit. Noroadele se mirau când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşează, şchiopii umblă şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Domnul Isus a venit ca să salveze, să slujească şi să împlinească nevoile oamenilor. Adevărata credinţă salvează, slujeşte şi împlineşte nevoile altora. Te poți uita la oportunităţile pe care Domnul ţi le dă să slujeşti altora în săptămâna aceasta.

Domnului Isus I-a fost milă de oameni pentru că erau flămânzi şi le-a dat de mâncare. A luat cele şapte pâini şi peştişorii, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt şi a dat ucenicilor; iar ucenicii au împărţit norodului. Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi s-au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de fărâmituri. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi de copii. Domnul Isus i-a implicat şi pe ucenici în a sluji mulţimii. Cât de mult implici pe cei de lângă tine în ajutorarea altora? Copilul tău vede dacă te interesează soarta altora şi te rogi pentru ei, pentru binele lor. Când a fost ultima dată când ai experimentat o minune a Domnului? Poate te rogi să ai experienţe cu Domnul, Cel care îţi solidifică credinţa. Ce înseamnă să mulţumeşti pentru mâncare? Nu uita să ceri binecuvântarea Domnului pentru hrană ca să facă bine trupului. Să mulţumeşti Domnului înainte de a mânca pentru că nu știi de unde vine mâncarea și Domnul o sfințește ca să îți facă bine. Dacă cineva din jurul tău nu are ce să mănânce, poți face un mic sacrificiu în săptămâna aceasta. Împreună cu cineva te poți ruga pentru mâncare. Poate că Domnul aduce în viaţa ta o persoană necunoscută care are nevoie de un mic sacrificiu din partea ta. Să ai curajul să te rogi cu o persoană necunoscută, ca Domnul să binecuvânteze casa lor cu belşug de pâine. Dumnezeu poate să înmulţească puţinul ca să ajungă o perioadă de timp foarte îndelungată. Compasiunea pentru cei nevoiaşi să fie o calitate în viaţa ta.

Domnul Isus vede inimile şi nevoile oamenilor. Să nu fugi de nevoile altora. Oare de ce nu ne rugăm pentru nevoile altora aşa cum ne rugăm pentru nevoile noastre? A pus Domnul pe un nevoiaş în viaţa ta, ca să te porţi cu el cu o compasiune și cu o bunătate care Îl onorează pe Hristos? Poate te uiţi la resursele tale puţine și Îl chemi pe Domnul să înmulţească puţinul. Dumnezeu şi astăzi face minuni! Dumnezeu are grijă de noi chiar mai mult decât ne imaginăm noi şi ne echipează să lucrăm în via Lui, dacă Îl ascultăm şi Îl urmăm. Poți să te apleci cu umilinţă şi credinţă înaintea Celui ce binecuvântează, poți să ceri cu stăruinţă să transforme viaţa ta în aşa fel, încât să ajungi să experimentezi promisiunile Lui minunate.

Doamne, Tu eşti Cel ce poartă de grijă!

Advertisement

One thought on “Cel ce poartă de grijă

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s