Anunţ – înregistrări cu fratele Andraş din Arad

Pentru cei interesaţi să urmărească cele două seri de priveghi şi înmormântarea, vă rog să urmăriţi pe blog în zilele următoare.

Domnul să-l odihnească în pace pe iubitul nostru tată şi frate Andraş Ioan.

Pentru cei ce doresc să scrie o amintire sau felul în care au fost atinşi de viaţa acestui  slujitor credincios, vă rog să scrieţi la articolul: Amintiri cu fratele Andraş.

Cristos a inviat!

Ioan 20

Ioan 20:9b 

,,După Scriptură,

Isus

trebuia

să învieze din morţi!“

 

Cum te bucuri de învierea Domnului? Cât de recunoscătoare eşti Domnului pentru iertarea păcatelor şi viaţa veşnică? Cum Îi mulţumeşti că a murit în locul tău?

Deşi este o zi de durere pentru ceea ce s-a întîmplat în ,,vinerea mare”, o zi în care ne amintim cât de mult a suferit Domnul pentru noi, totuşi este şi o zi de bucurie căci Domnul Isus este viu în vecii vecilor.

Învaţă pe copilul tău sau al altora că Domnul Isus a înviat din morţi. Învierea Domnului este foarte importantă. 1 Corinteni 15:14 spune: ,,Dacă nu a înviat Cristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică; şi zadarnică este şi credinţa voastră.“

Credinţa noastră este că Isus Cristos s-a născut (după Scripturi), a trăit fără păcat, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat (după Scripturi) şi a înviat a treia zi (după Scripturi).

Învaţă pe copil să se bucure de învierea Domnului.

Cea mai mare bucurie pentru mine în copilărie a fost sărbătoarea Naşterii Domnului şi sărbătoarea Invierii Domnului. Nu era aşa mare diferenţă între sărbători, amândouă erau la fel de importante. Astăzi sărbătoarea Învierii Domnului este nesemnificativă în multe familii şi biserici. (Diavolul a furat sărbătorile noastre.)

În fiecare an, de Paşte, aveam rochiţă nouă şi mergeam la adunare. Tot satul era în sărbătoare. Primăvara, cu frumuseţea ei, ne ajuta să ne bucurăm de viaţa care răsărea pretutindeni.

În biserică, textul despre înviere şi cântările aduceau aşa mare bucurie că nu pot uita niciodată aceste amintiri. Ziua întâi a săptămânii este foarte importantă pentru mine, deoarece îmi aminteşte mereu şi mereu de învierea Domnului.

Isus e viu, e viu cu adevărat!

Cristos a înviat! Adevărat c-a înviat!

Sărbătoreşte cu drag Învierea Domnului!

Ce spui copilului tău despre rugăciune?

 Ioan 17

Ioan 17:21a 

,,Mă rog…“

 

Învaţă-l pe copilul tău sau al altora să se roage.

Ucenicii L-au văzut pe Domnul retrăgându-Se pentru rugăciune în locuri liniştite. Învaţă pe copil să aleagă un loc special numai pentru el şi Domnul.

Cele mai frumoase amintiri pe care le are un copil, sunt rugăciunile mamei pentru el.

Spune-i copilului că prin rugăciune stăm de vorbă cu Domnul.

Spune-i că vorbirea cu Domnul este diferită de vorbirea cu prietenii.

Nu putem să-L vedem pe Dumnezeu, nici să-L atingem, dar El este lângă noi, ne aude şi ne ascultă. Dumnezeu nu este niciodată ocupat. Dumnezeu poate să audă pe toată lumea în acelaşi timp.

Învaţă-l pe copil să spună Domnului bucuriile lui, problemele lui, întrebările lui.

Dumnezeu întotdeauna înţelege şi ajută. Oamenii nu sunt întotdeauna înţelepţi, dar Dumnezeu este. El este Atotputernic, de aceea poate să ajute.

Învaţă pe copil bucuria şi liniştea pe care o aduce rugăciunea.

 

Domnul să-ţi dea bucurie şi linişte după rugăciunea ta!