Cum Îl lauzi pe Domnul prin rugăciunea ta?

 Ioan 1-17

Ioan 17:21a    

,,Mă rog…“

Sfinte Tată,

Tu eşti vrednic să primeşti din gura mea recunoştinţa mea, mulţumirile, laudele şi cântările mele căci a Ta este puterea în cer şi pe pământ, a Ta este înţelepciunea, cinstea, tăria, slava în vecii vecilor.

Tu eşti Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic, Cel ce este viu în vecii vecilor, Cel ce a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea. Apocalipsa 1:8

Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernice. Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor. Cine nu se va teme  Doamne şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale cele drepte au fost arătate! (Ioan a scris această rugăciune în cartea lui, Apocalipsa 15:3-4 intitulată ,,Cântarea lui Moise şi cântarea Mielului“)

Vreau să Te cunosc, vreau să cunosc caracterul Tău, atributele Tale, ca să mă minunez de protecţia Numelui Tău.

Mulţumesc că eşti Pâinea vieţii mele.

Mulţumesc că eşti Apa vieţii mele.

Mulţumesc că eşti Lumina vieţii mele.

Mulţumesc că eşti Uşa deschisă către cer în orice vreme.

Mulţumesc că eşti Păstorul meu cel bun.

Mulţumesc că eşti Învierea şi Viaţa mea.

Mulţumesc că eşti Calea, Adevărul şi Viaţa pentru mine.

Mulţumesc că eşti adevărata Viţa şi eu sunt mlădiţa conectată la viaţa care curge din Viţă.

Domnul să îţi dea o inimă plină de mulţumire!