Numără-ţi binecuvântările


Ioan 19
Îţi numeri binecuvântările?
Ai o inimă recunoscătoare?

*
Ioan 19:38-39   Nicodim şi Iosif au venit să aibă grijă de trupul mort al Domnului.

Ei au putut face acest lucru întrucât au fost bogaţi.  Aceasta a fost o mulţumire din partea lor. Alţii nu au putut face acelaşi lucru, pentru că erau săraci.
Învaţă pe copilul tău sau al altora  să mulţumească.
Doamne, mulţumesc că:
pot să văd – alţii nu văd,
pot să aud – alţii nu aud,
pot să miros  – alţii nu au acest simţ,
pot să ating – alţii nu au mâini,
pot să lucrez – alţii nu pot,
pot să umblu – alţii nu au picioare,
pot să vorbesc – alţii nu pot vorbi,
pot să mănânc – alţii au nevoie de ajutor,
pot să mă rog – alţii nu ştiu,
pot să citesc – alţii nu ştiu,
pot să cânt – alţii nu pot,
pot să plâng – alţii nu au lacrimi,
pot să zâmbesc – alţii nu pot,
pot să gândesc – alţii au o minte bolnavă…etc.
Doamne, mulţumesc că am o familie, sănătate, casă, lucruri multe, mâncare, prieteni, biserică, etc. Alţii nu au.
Numără-ţi binecuvântările una câte una!

Binecuvântează pe Domnul,

şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

Când ultima dată ţi-ai numărat binecuvântările?

Tu eşti binecuvântată!

O inimă recunoscătoare

Ioan 19
Aduci Domnului mulţumirile tale?
Ioan 19:39 

*

,,Nicodim

a venit şi el

*

şi a adus…“

*

Nicodim a adus la mormânt mir şi aloe, ca expresie a iubirii şi mulţumirii. Practică mulţumirea cu copilul tău.
Spune-i cum şi când să mulţumească. Ca să stabileşti obiceiuri bune trebuie timp. Spune copilului că aştepţi de la el să spună ,,mulţumesc“ ori de câte ori primeşte ceva (un lucru mic sau mare, un ajutor). Ajută-l să-şi amintească acasă mai mult decât între oameni.

Să nu fii descurajată sau nervoasă dacă nu-şi aduce aminte să mulţumească. Spune tu ,,mulţumesc“ câteodată, fără să atragi atenţia prin observaţii în public.
Dacă vei continua să-l înveţi cu dragoste şi vei aprecia când spune ,,mulţumesc“, vei avea roade.

Ceea ce părinţii doresc mai mult decât o vorbă, este o inimă recunoscătoare. Şi acest lucru se învaţă când vedem câte daruri minunate avem de la Domnul şi aducem mulţumire Domnului.

Mulţumeşte Domnului în fiecare seară pentru ce a făcut şi ţi-a dat peste zi. Mulţumeşte pentru protecţia lui Dumnezeu, pentru cei din jur, pentru frumuseţea naturii, etc.
Ajută-l pe copilul tău sau al altora să vadă bogăţia vieţii.
Când copilul nu e de faţă, roagă-te Domnului să dezvolte El în copil această calitate. Noi putem ajuta, dar Domnul este Cel ce schimbă inima.

Orice părinte îşi doreşte să crească un copil cu o inimă mulţumitoare care atunci când va creşte mare, va recunoaşte darul (Domnul Isus) şi va spune lui Dumnezeu (Dătătorul) ,,Mulţumesc“, din toată inima.

Domnul să-ţi dea o inimă recunoscătoare!

Tu învaţă să vezi şi să te bucuri de bogăţiile vieţii,

în fiecare zi!

 

Cum Îl lauzi pe Domnul prin rugăciunea ta?

 Ioan 1-17

Ioan 17:21a    

,,Mă rog…“

Sfinte Tată,

Tu eşti vrednic să primeşti din gura mea recunoştinţa mea, mulţumirile, laudele şi cântările mele căci a Ta este puterea în cer şi pe pământ, a Ta este înţelepciunea, cinstea, tăria, slava în vecii vecilor.

Tu eşti Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic, Cel ce este viu în vecii vecilor, Cel ce a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea. Apocalipsa 1:8

Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernice. Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor. Cine nu se va teme  Doamne şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale cele drepte au fost arătate! (Ioan a scris această rugăciune în cartea lui, Apocalipsa 15:3-4 intitulată ,,Cântarea lui Moise şi cântarea Mielului“)

Vreau să Te cunosc, vreau să cunosc caracterul Tău, atributele Tale, ca să mă minunez de protecţia Numelui Tău.

Mulţumesc că eşti Pâinea vieţii mele.

Mulţumesc că eşti Apa vieţii mele.

Mulţumesc că eşti Lumina vieţii mele.

Mulţumesc că eşti Uşa deschisă către cer în orice vreme.

Mulţumesc că eşti Păstorul meu cel bun.

Mulţumesc că eşti Învierea şi Viaţa mea.

Mulţumesc că eşti Calea, Adevărul şi Viaţa pentru mine.

Mulţumesc că eşti adevărata Viţa şi eu sunt mlădiţa conectată la viaţa care curge din Viţă.

Domnul să îţi dea o inimă plină de mulţumire!