Poporul nu caută pe Domnul

1 pocainţaIsaia 9:8-10:4

Isaia 9:13

„Căci nici poporul

nu se întoarce

la Cel ce-l loveşte

şi nu caută pe

Domnul oştirilor.”

 *

Distrugerea a venit. Dumnezeu a fost mânios pe popor pentru că au refuzat să se pocăiască.

Se repetă o frază în acest text: mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui tot întinsă este.

Care este reacţia oamenilor la mânia lui Dumnezeu?

De ce a venit judecata lui Dumnezeu peste popor?

Domnul a văzut în popor mândrie, îngâmfare, conducători care duc poporul în rătăcire, oameni care nu caută pe Domnul, răutate şi minciună, violenţă, jefuire, hotărâri nelegiuite, porunci nedrepte, nedreptate, răpirea drepturilor, prădarea văduvelor şi a orfanilor.

Păcatele întunericului sunt sub judecata mâniei lui Dumnezeu dar harul Lui aduce lumină şi bucurie celor ce se pocăiesc.

Cum explici mânia lui Dumnezeu din perspectiva biblică?

Cum îi vezi pe oameni când se întâmplă nenorociri sau calamităţi naturale? Îi vezi că se pocăiesc sau numai cer ajutor? Înţeleg oamenii mânia lui Dumnezeu?

Mânia lui Dumnezeu îmi spune să mă opresc din mersul meu şi să mă întorc la El cu pocăinţă.

Toate necazurile vieţii sunt semne de avertizare pentru noi ca să ne întoarcem la Domnul şi să ascultăm de poruncile Lui.

Care este răspunsul generaţiei noastre la avertizările Domnului? Care sunt consecinţele neascultării?

 

Doamne, pune pe inima mea

ascultarea de legile şi poruncile Tale,

ca să fiu ferită de mânia Ta!

Alergi după lumină?

4mIsaia 8:19-22

Isaia 8:19b

„Nu va întreba oare un popor

pe Dumnezeul său?

Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?”

 

Ce crezi că se întâmplă când oamenii persistă în rebeliune împotriva lui Dumnezeu?

Cum crezi că păcatul unei persoane afectează familia, locul de muncă, biserica, societatea noastră?

Care sunt consecinţele neascultării de Domnul? Poporul Domnului va vedea moartea, va pribegi prin ţară apăsat şi flămând, va ajunge mânios şi hulitor.

Pedeapsa pentru rămânerea în întuneric este necaz, negură, nevoie neagră şi întuneric beznă

( Isaia 8:22b).

Când crezi că unii din copiii Domnului sunt tentaţi să caute răspuns la cei ce se ocupă cu ocultismul? În crizele vieţii?

Unde crezi că unii credincioşi caută călăuzire? La televizor? La psihologi? La prieteni?

Întoarcerea spatelui către adevăr duce la întuneric spiritual. Oamenii schimbă gloria lui Dumnezeu pe lucruri ieftine.

Copiii Domnului trebuie să caute călăuzirea lui Dumnezeu prin Cuvânt nu prin practici oculte.

Fugi de întuneric! Cum? Alergând după Lumină!

Ce pericole vezi tu astăzi în viaţa ta? Vei cere sfat de la Domnul, sau unde vei alerga? Cine ţi-a promis pace şi bucurie în viaţă? Te tentează să te joci (puţin) cu lumea întunericului spiritual? Crezi că o să rămâi neatinsă de rău? Crezi că nu se întâmplă nimic?

Cum îţi începi ziua? Cu citirea horoscopului sau cu citirea în Biblie? Te angajezi în meditaţii şi exerciţii care îţi „golesc” mintea? Foloseşti anumite metode sau practici pe care le folosesc oamenii care nu au o relaţie corectă cu Dumnezeul Scripturilor?

Nu este prea târziu să te întorci la Dumnezeu. Nu contează ce ai făcut ieri. Astăzi ai o nouă şansă, un nou început, o altă ocazie, dar poate fi şi ultima. Harul Domnului te poate salva astăzi. Pocăieşte-te!

 

Doamne Isuse, Tu eşti Lumina inimii mele!