Întrebări

ghioceiIsaia 56:9-57:21

Isaia 57:14

„Şi El zice:

„Croiţi, croiţi drum,

pregătiţi calea,

luaţi orice piedică din calea poporului Meu!”

*

Poate vrei să te cercetezi dacă eşti pe calea Domnului, dacă pregăteşti Calea Lui sau croieşti cărări drepte cu paşii tăi. Poate vrei să încerci să răspunzi la câteva din întrebările de mai jos.

Cât de mult sesizezi tu foamea spirituală din jurul tău?

Unde îţi investeşti timpul, energia şi banii?

Oamenii lucrează ca să trăiască, dar cât de mult în gândirea şi conversaţia ta primează setea după Dumnezeu? Poate nu eşti sub controlul dorinţelor materiale, dar poate ai un conflict care cauzează setea de a dovedi nevinovăţia ta în faţa altora?! Vrei să fii lăudată de alţii şi promovată? Umbli după tărie şi frumuseţe trecătoare mai mult decât după lucrurile spirituale?

Vii tu mereu la Dumnezeu şi la promisiunea Lui care dă viaţă şi mulţumire? Dacă nu, vrei să auzi astăzi chemarea Lui? Care este setea ta? Vrei să-i spui Domnului?

Vrei să citeşti Cuvântul Lui ca o invitaţie specială pentru tine, adresată ţie, personal?

Care sunt lucrurile la care nu vrei să renunţi?

Crezi că bunătatea ta îţi va da trecere înaintea lui Dumnezeu? Respingi tu harul lui Dumnezeu?

Vei alege să uiţi tot trecutul şi să te încrezi în Domnul pentru o viaţă nouă?

Care tipare vechi de gândire trebuie să le părăseşti? Sau care sunt lucrurile care te reţin din înaintarea credinţei?

Are Cuvântul lui Dumnezeu putere în viaţa ta? Oare de ce nu avem putere? Din cauza necredinţei sau a uşurătăţii?

Crezi că eşti o excepţie? Crezi că ai nevoie de un tratament special?

Dacă te-ai simţit exclusă din grupul celor credincioşi, vei alege tu să te încrezi în Domnul şi să te bucuri în prezenţa Lui?

Fii cinstită cu tine însuţi înaintea lui Dumnezeu şi recunoaşte dacă nu cumva este un zid de despărţire între El şi tine. Cere-I Domnului să mute, să distrugă zidul de despărţire, să-ţi dea iertarea Lui pentru toate păcatele tale, să-ţi dea pacea Lui, să te ajute să vezi marea ta nevoie după ajutorul Lui.

Cea mai mare nevoie a omului a fost, este şi va fi, nevoia de Dumnezeu; şi când suntem împăcaţi cu Dumnezeu, avem şi pacea minţii.

Ce anume te ţine departe de El şi te împiedică să primeşti darul lui Dumnezeu?

Doamne, inima mea primeşte Darul Tău!

Advertisement

Cum se câştigă încrederea unei persoane?

Ioan 4:1-7

,,A venit

o femeie din Samaria

să scoată apă.

,,Dă-mi să beau”,

i-a zis Isus.”

 

Cum a început Domnul Isus conversaţia cu Samariteanca?  Cu o cerere.

Încrederea unei persoane se câştigă atunci când îi ceri să-ţi facă un serviciu, deoarece în felul acesta persoana aceea se simte că are un avantaj faţă de tine. Domnul Isus i-a cerut femeii apă să bea şi din prima întrebare i-a câştigat încrederea.

Cum începi o conversaţie cu o persoană cunoscută sau necunoscută?

Vorbeşti despre tine şi problemele tale sau, în umilinţă, ceri o favoare prin care arăţi că persoana respectivă este capabilă să facă un bine?

Când cineva reuşeşte să facă un bine ca răspuns la o întrebare bine pusă, toată lumea câştigă.

La început, femeia a văzut în Domnul Isus un om ca toţi ceilalţi, dar când Domnul a ajutat-o să-şi vadă problema, a crezut în Fiul lui Dumnezeu.

De obicei oamenii cred că şi noi suntem la fel ca toţi ceilalţi (şi chiar suntem), dar când punem întrebări bune, cu multă smerenie, oamenii îşi recunosc păcatul şi se pocăiesc.

Domnul Isus i-a oferit apă vie acestei femei şi ea a sesizat că Domnul Isus are o putere specială, de aceea L-a întrebat: Eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov?

Când oamenii aud oferta noastră (Evanghelia) sesizează puterea celui Prea Înalt (dacă este în noi) şi ne pun alte întrebări.

Domnul să te ajute să pui întrebări bune!

Domnul să-ţi dea trecere înaintea celor din jurul tău!

Domnul să te facă o persoană de încredere!