Discernământ spiritual

1 Ioan 4:1-10

 ,,Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh care mărturiseşte că Isus Cristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum. Voi copilaşilor sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii. Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.“

Cercetezi tu dacă ceea ce ai auzit este de la Dumnezeu? Cum?

Cum recunoşti un prooroc mincinos?

Crezi tu că Isus a venit în trup şi că este de la Dumnezeu?

Ce ştii despre duhul lui Anticrist? Ai auzit de venirea lui?

De cine ascultă lumea? Cine ascultă de Dumnezeu? Cine ascultă de anticrişti?

Poţi face diferenţa între Duhul Adevărului şi duhul rătăcirii?

Domnul să te păzească de prooroci mincinoşi!

Păcatul omoară sufletul omului

1 Ioan 2

*

1 Ioan 2:2a 

,,El este

jertfa de ispăşire

pentru

păcatele noastre.“

*

Păcatele mici sunt ca buruienile care cresc şi distrug orice plantă bună. Dacă ele nu sunt smulse cu toată rădăcina, dau lăstari iar şi cresc chiar mai puternice. Buruienile sunt foarte dăunătoare pentru că omoară planta bună.

Aşa este şi păcatul. Omoară sufletul omului.

Avem nevoie de rugăciune ca şi de aer. Viaţa spirituală nu este posibilă fără rugăciune, din cauza păcatului care omoară.

Doamne,

mulţumesc că mă sfătuieşti să nu păcătuiesc şi dacă am greşit, să vin la Tine pentru iertare. Mulţumesc pentru Domnul Isus Cristos care este jertfa de ispăşire pentru păcatele mele.

Vreau să păzesc Cuvântul Tău pentru ca dragostea Ta să rămână în mine şi să mă înveţe cum să trăiesc. Vreau să păzesc poruncile Tale şi adevărul Tău să fie în adâncul meu. Vreau să-i iubesc pe fraţii mei aşa cum ceri Tu ca să rămân în lumină şi să nu fiu o pricină de poticnire.

Ajută-mă să înving ura prin dragoste pentru că vreau să am lumină, să ştiu unde merg. Nu vreau să rătăcesc prin întuneric şi nici ochii mei să ajungă orbi, ci vreau să am lumina Ta.

Mulţumesc că mi-ai iertat păcatele în numele lui Cristos.

Mulţumesc că L-am cunoscut pe Cel ce este de la început. Mulţumesc că Tu mă ajuţi să biruiesc pe cel rău.

Mulţumesc că Tu mă întăreşti şi Cuvântul Tău rămâne în mine.

 

Domnul să te ajute să biruieşti răul prin bine!

 

 

Lumina sau întunericul?

1 Ioan 2:1-17

,,Copilaşilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: ,,Îl cunosc“, şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită. Prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-aţi auzit. Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie şi lumina adevărată şi răsare chiar. Cine zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el nu este nici un prilej de poticnire. Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele lui. Vă scriu părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris părinţilor fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.“

Este cu neputinţă să nu păcătuim. Cristos este singurul fără păcat.

Bucuria noastră este că avem un Mijlocitor la Tatăl, pe Isus Cristos, Cel neprihănit, care a murit pentru păcatele noastre. Odată cu creşterea noastră în cunoaşterea Lui, creşte înţelegerea noastră cu privire la poruncile Lui şi dorinţa de a le păzi. Umblarea noastră în adevărurile pe care le ştim este dovada că Îl iubim pe Domnul.

Cum mulţumeşti tu Domnului pentru iertarea zilnică pe care o primeşti?

Cum dovedeşti că îi iubeşti pe alţii? Asculţi porunca Lui?

Ce înseamnă să urăşti pe alţii? Cum biruieşti tu pe cel rău?

 

Domnul să te păzească de întuneric în relaţii

şi să te ajute să biruieşti pe cel rău!