Cine este Duhul Sfânt pentru tine?

Fapte 1:8

„Ci voi veţi primi o putere,

când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi

şi-Mi veţi fi martori.”

 

 

Ce lucrează Duhul Sfânt în viaţa ta?

Tată,

mulţumesc pentru Duhul Sfânt căci

mă mângâie (Ioan 14:26),

mă convinge de păcat (Ioan 16:8),

îmi dă putere să ascult Cuvântul (Romani 7:6),

mă călăuzeşte în tot adevărul (Ioan 16:13),

mă învaţă (Ioan 14:26),

îmi dă putere să fiu tare în nădejde (Romani 15:13),

îmi dă daruri (Evrei 2:4),

mă sfinţeşte (Romani 15:16),

mă învaţă cum să mă rog (Romani 8:26),

îmi descoperă lucrurile adânci ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:10),

îmi adevereşte că sunt copil a lui Dumnezeu (Romani 8:16).

 Duhul Sfânt să locuiască din belşug în inima ta!

Fie trupul tău templu curat pentru Duhul Sfânt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s