Iubeşti părtăşia frăţească?

Te duci la întâlnirile cu fraţii regulat sau numai din când în când?

Ioan 20:24-31

 ,,Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis: ,,L-am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.“ După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: ,,Pace vouă!“ Apoi i-a zis lui Toma: ,,Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios.“ Drept răspuns Toma i-a zis: ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ ,,Tomo“ i-a zis Isus ,,pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.“ Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.“

Îţi place de Toma sau îl condamni?

Te duci la întâlnirile cu fraţii regulat sau numai din când în când?

Crezi că trebuie să-ţi spună şi ţie Domnul: ,,Nu fi necredincios ci fii credincios“?

Fie ruga ta: Doamne, vin cu îndoielile mele înaintea Ta, şi vreau să las credinţa în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, să locuiască în inima şi mintea mea.

Mulţumesc că îmi păzeşti inima şi mintea. Tu îmi dai o inimă veselă şi o minte sănătoasă. Mă bucur că Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Domnul să te păzească de necredinţă!

Tu iubeşte părtăşia celor sfinţi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s