Dătătorul vieţii

 1 Ioan 5:11

*

,,Dumnezeu

*

ne-a

*

dat

*

viaţă.“

*

Cuvântul lui Dumnezeu este un izvor de viaţă!

,,Doamne,

învăţăturile Tale din Cuvântul Tău, sunt minunate! De aceea le păzeşte sufletul meu, pentru că vreau să am viaţă.

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.

Deschid gura şi oftez, căci sunt lacom după poruncile Tale.

Întoarce-Ţi faţa spre mine şi ai milă de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău.

Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău, şi nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine.

Izbăveşte-mă de asuprirea oamenilor ca să păzesc poruncile Tale.

Fă să strălucească faţa Ta peste mine şi învaţă-mă orânduirile Tale.

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.

Temelia Cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.

Să cânte limba mea Cuvântul Tău, şi să se bucure inima mea.

Mă bucur de Domnul!” (Versete din Psalmul 119)

 

Fie Cuvîntul Domnului dătăror de viaţă pentru tine!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s