Adăpost

Isaia 3:1-4:6

*

Isaia 4:5

*

„Va fi

un

adăpost.”

 *

Răul descris în aceste capitole nu s-a întâmplat într-o naţiune păgână care nu L-a cunoscut pe Dumnezeu ci în naţiunea care a avut revelaţia lui Dumnezeu şi adevărul Lui. De fapt erau naţiunea aleasă de Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu.

Atenţie la noi care credem azi că suntem poporul lui Dumnezeu!

Cât împlinim din ceea ce ştim despre Dumnezeu şi adevărul Lui?

Ei au ajuns căutători de plăceri. Dreptatea a fost călcată în picioare şi înlocuită cu păcatul. Acest lucru nu va fi trecut cu vederea de Dumnezeu.

Dumnezeu judecă răul dar dă speranţă celor ce vin la El să înveţe să umble în lumina Domnului.

Vestea bună din Biblie nu se sfârşeşte niciodată cu ziua judecăţii, ci cu promisiunea eliberării şi salvării lui Dumnezeu.

Suntem noi căutători de Dumnezeu sau căutători de plăceri?

Care sunt păcatele din viaţa ta pe care crezi că Dumnezeu le trece cu vederea pentru că este bun?

Doamne, mulţumesc pentru promisiunea venirii Domnului Isus, Odrasla plină de măreţie şi slavă care va da strălucire şi frumuseţe celor mântuiţi, celor numiţi sfinţi, după ce vor fi spălaţi şi curăţiţi de vinovăţie.

Doamne, Tu mă vei păzi ziua (printr-un nor de fum, ca să mă fereşti de căldura soarelui, de problemele zilei) şi noaptea (printr-un foc strălucitor, să văd pe unde umblu, să mă încălzească când mi-e frig, când problemele mă îngheaţă). Tu vei fi adăpostul meu. Tu vei fi Ocrotitorul meu. Vei fi pentru mine un loc de adăpost şi ocrotire împotriva furtunii şi ploii.

Doamne, fie inima mea căutătoare de Dumnezeu!

Doamne, Tu eşti adăpostul meu!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s