Fericirea cu Isus

1 Be content

*

FERICIREA CU ISUS…

*

Nu cunoaștem fercire
mai deplină ca-n Hristos
Tot ce Dânsul ne aduce
e plăcut și valoros
Pune-n noi înviorare
când loviți suntem de val
Ne ajută să parcurgem
drumul când suim un deal.

*

Nimeni nu ne poate spune
vorbe cum ne spune El
Când rostește El povețe
se dezvoltă-n noi un zel
Și înaintăm pe cale
nu cuprinși de ezitări
Ci-animați de-ncredințare
și de binecuvântări.

*

Nu există împlinire
fără Fiul cel jertfit
El S-a dat de bună voie
arătând cât ne-a iubit
Ne inspiră sentimente
care nu-s de pe pământ
Ci-au venit direct din Plaiul
ce-i dincolo de mormânt.

*

N-am putea trăi viața
mai intens și mai plenar
Făr-a Lui încurajare,
fără minunatu-I har
Primăvară e în suflet
de când ne-a chemat duios
La o slujbă cu jertfire,
la un trai plăcut, frumos.

*

Nu cunoaștem vreun principiu
mai înalt decât acel
Ce ne-arată care-i calea
spre neprihănitul Miel
Lumea dă înfumurare
și-un bagaj cu amăgiri
Dar Hristos ne-nseninează
cu magnifice priviri.

*

Mai presus de-a Lui chemare
nu a fost și nu va fi
Când e El în luntrea vieții
vânturi grele-om birui
Îl păstrăm ca pe-o comoară
(cea mai scumpă-n Univers)
Și-I aducem adorare
prin cântare, rugă, vers.

*

George Cornici/Oct. 2013

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s