Am tresărit o clipă

spring

*

AM TRESĂRIT O CLIPĂ…
*
Am tresărit o clipă când am văzut lumini
Ce-aveau înfăţişarea petalelor de crini
Când au sosit, amarul mi-a dispărut rapid
Şi parcă am ieșit din necuprinsul vid.
*

Mi-au sesizat mirarea şi m-au atins uşor
Fineţea lor sublimă mi-a dat un sfânt fior,
Mi-au arătat comoara ce am pierdut-o ieri
Când am uitat de ziua superbei învieri.
*

Mi-au arătat ce-am strâns o vreme-ndelungată
Şi-apoi le-am mângâiat odată și-nc-odată
Torentul fericirii s-a răspândit prin vene
Apoi m-am dus în parc şi m-am plimbat alene.
*

Degeaba spus-au unii c-a fost închipuire
Născută din dorinţa de-a sta în Nemurire
Ce am trăit de-atunci e-o stare permanentă
Ce poate furniza o hrană consistentă.
*
George Cornici/14 Martie, 2015

Ne-ai mai dat, O Tată, zile…

meNE-AI MAI DAT ZILE…

Ne-ai mai dat, O Tată, zile
Să vestim iubirea Ta
Vremurile sunt ostile
Rare-s faptele utile
Dar Te vom glorifica.

Ne-am trezit; văzut-am Raza
Ce-a sosit din Infinit
Ne ești scutul, ne ești paza
Mergem veseli către oaza
Unde totul e-nverzit.

Ne-ai mai dat și sănătate
Să muncim în lan cu spor
Bunurile Tale toate
Le primim cu demnitate
Știm care-i al lor Izvor.

Vrem și astăzi misiunea
S-o-mplinim prin al Tău har
Știm că vom vedea minunea,
C-om învinge presiunea,
Că munci-vom nu-n zadar.

Vremea de va fi cu soare
Sau cu ploaie din belșug
Știm că-n Tine e scăpare
Și alin și vindecare,
Știm că tragi cu noi la jug.

Ființa noastră Te cinstește
Pentru daru-Ți minunat
Îți cântăm dumnezeiește
Și atunci avântul crește
Către Plaiul luminat.

Ne-ai mai dat zile, Părinte
Dragostea-Ți s-o răspândim
La ce spui luăm aminte
Mergem numai înainte,
Cu ardoare Te slujim.

George Cornici/21 Iunie, 2014

ÎNCREDINȚAȚI…

1 jesusÎncredințați c-am fost chemați
Să împlinim ce Cartea spune
Pornim la luptă ne-nfricați
Să-nvingem orice presiune.

Venind dușmani nu dăm ‘napoi
Știind ce-aduce biruința:
Elan spre viața de apoi
Tării să stingem neputința.

Convingerea ce s-a format
Urmând, prin har, pe-al nostru Mire
De El, pe veci, ne-a atașat,
Ne-a îndrumat spre moștenire.

Parcurgem fără ezitări
Traseul stabilit de Dânsul
Trăim preafericite stări
Ce-alină zbuciumul și plânsul.

Nu ne-ndoim că în final
Primi-vom veșnica răsplată
Și nu doar un buchet floral
Ci tot ce-a spus cerescul Tată.

Încredințați că-ndeplinim
Ce-a Lui voință ne arată
Vrem misiunea s-o sfârșim
Pe drumu-ngust, nu calea lată.

George Cornici/16 Iunie, 2014

Covor de flori

1floriiCOVOR DE FLORI

Ți-au așternut  și flori  si haine
Când, triumfal, intrat-ai în oraș
Dar câți au înteles  acele taine
Ce pot călăuzi pe-un nou făgaș?

Fierbea Ierusalimu-n așteptare
S-au adunat, pe străzi, mulțimi
Dar câti dorit-au cu ardoare
Să-și ’nalte  visul spre ’nălțimi?

Și-ai auzit ovații  multe
Dar  ce  puțini erau dispuși
Să Te urmeze, să Te-asculte
Și să deschidă  spre  Cer uși!

Mult  n-a  trecut – doar  patru zile
Și-n vinerea ce a  urmat
Acele suflete   ostile
Te-au dus  și Te-au  crucificat.

Dar le-ai iertat  nelegiuirea
Cum nimeni  altul n-a  iertat
Să vadă-n Tine  nemurirea
Și harul  ce i-a  inundat.

Iar azi  când amintirea vine
Despre-un trecut eveniment
Te proslăvim cum se cuvine
C-al Tău Cuvânt e aliment.

gc/12 Aprilie, 2014

By George Cornici

Stapanul vietii mele

111

*

STĂPÂNUL VIEȚII MELE

Stăpân iubit al vieții mele
Îți dau onor că nu mă lași
Să fiu purtat de valuri grele,
Să fiu străpuns la os și piele
De cei mai nemiloși arcași.

Constat cum Te-ngrijești de mine,
Cum paza Ta mi-e scut și ghid
M-ajuți, mereu, să pot obține
Conecții pentru stări divine,
Puteri să ocolesc un vid.

Vegherea Ta e permanentă
Să nu m-atingă foc intens
Iar când durerea e prezentă
Și munca nu-i eficientă
Mă-ncurajezi și-mi dai un sens.

Sunt mii de situații-n viață
Când parcă totul e-nnorat
Și-atunci privesc la a Ta față
Și-ndepărtez un văl de ceață
Și iar mă simt înviorat.

Stăpân și prieten; cum se poate?
E-o taină și-s cuprins în ea
Nu pot de Tine-a mă desparte
Căci lumea dă doar stări deșarte
Și-n ea comori nu pot vedea.

Mi-ai pregătit o moștenire
Și vreau s-o văd și vreau s-o am
Călătoresc spre Nemurire
Desprins de lut, desprins de fire
Să fiu unde s-a dus Avraam.

George Cornici/9 Ian. 2014

Eliberare

*

NE-AI SCOS, ISUSE…

Ne-ai scos, Isuse, din robie
Și cu Lumina Ta ne-ai uns
Ne-ai dus apoi la Apa vie
Sădit-ai dor de veșnicie
Ne-ai dat să fie de ajuns.

A fost o zi de sărbătoare
Ce o păstrăm în amintiri
A fost acea descătușare
Ce a creat încredințare
Spre minunate răsplătiri.

Eram aproape…foarte-aproape
De locul groaznicei genuni
Și plumb, parcă, aveam pe pleoape
Era pe cale să ne-ngroape
Mesajul proaspetei minciuni…

Dar ai înlăturat dușmanii
Ce ne voiau pe toți zdrobiți
Și au urmat, apoi, betanii
Și fericiți au fost toți anii
De când suntem ai Tăi iubiți.

Acum trăim nu o himeră
Nu rătăcim prin nopți pustii,
Prin lumea rece, efemeră
Ne îndreptăm spre-o atmosferă
Fără zbârciri, intemperii.

Mergând cu Tine pe cărare
Gustăm din stări de Paradis
Primim puteri în încercare,
Vedem splendoarea ce-i în floare
Și împlinim ce am promis.

Nălțăm mereu recunoștință
Că ești cu noi la orice pas.
Când ne-ncovoaie-o suferință,
Când, parcă, nu mai e voință
Din nou pui untdelemn în vas.

George Cornici / 27 Februarie, 2014

Intrând în Noul An

11new*

INTRÂND  ÎN  NOUL  AN

Intrăm cu optimism în Noul An
Deplini încredințați de biruință
Cu hărnicie vom lucra în Lan
Să-ndeplinim a Cerului cerință.

Privim ‘napoi să constatăm
Ce bun a fost cu noi, Păstorul
Și mulțumiri cu drag ‘nălțăm
Că S-a-ngrijit de-ntreg poporul.

Rostim cu toții ”EBEN-EZER”
El ne-a însoțit fără-ncetare
Și-am depășit orice mister,
Ieșit-am din învolburare.

Intrând în Noul An cântăm
Un imn ales de proslăvire
Și vrem, plenar, să ne-angajăm
S-aducem roade în slujire.

Din nou vom înfrunta furtuni
Când vor izbi să ne doboare
Vom mai vedea multe minuni,
Vom birui chiar în cuptoare.

Pornim la drum îmbărbătați
De-acele revelații sfinte
Din nou vom fi orientați
De brațul Tău, o, drag Părinte.

*

By George Cornici / An Nou, 2014