7 Ianuarie

7 Ianuarie

Geneza 1

Geneza 1:1: ,,La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

Dumnezeu a creat pământul ca să fie locuit de oameni.

În Geneza 3:1-6, ni se prezintă căderea omului în păcat. Poate că eşti familiară cu istoria primilor oameni: Adam şi Eva. Cum înţelegem căderea omului în păcat? Iată răspunsul: Adam şi Eva au încercat să meargă pe calea lor. Au luat decizii după bunul lor plac. Rezultatul a fost un dezastru pentru ei şi pentru toată omenirea. Noi avem o natură păcătoasă. Te-ai întrebat vreodată de ce eşti aşa cum eşti? Te-ai întrebat vreodată de ce este aşa de greu să renunţi la obiceiurile rele? Dacă ne comparăm cu alţi oameni, mai răi decât noi, ni se pare că nu avem aşa de multe păcate. Însă, recunoaşterea şi acceptarea căderilor noastre ne ajută să refacem relaţia noastră cu Dumnezeu. Când ai spus ultima dată: ,,Nimic bun nu locuieşte în mine!”? Când înţelegem harul lui Dumnezeu, recunoaştem că am păcătuit.

Noi suferim consecinţele căderii primului om. Chiar şi pământul este afectat din cauza păcatului primordial. Creaţia lui Dumnezeu a fost perfectă, dar omul a distrus-o prin păcatul lui. Paradisul a fost pierdut. Aceasta este o istorie tristă, dar Dumnezeu, în bunătatea şi în harul Lui, a plănuit restaurarea, răscumpărarea, viitorul şi eternitatea. Cartea Geneza este fundamentală în ceea ce priveşte înţelegerea căderii omului şi a harului lui Dumnezeu.

Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi deschidă ochii să-L vezi! Roagă-te Domnului ca să-ţi arate cine este El! Roagă-te Domnului să-ţi descopere ce-i rău în viaţa ta şi ce trebuie schimbat! Deciziile rele duc la distrugere. Omul a căzut, dar Dumnezeu este bun, milos şi plin de dragoste. El vrea să îi ofere omului restaurarea prin credinţa în Domnul Isus.

Cartea Geneza (prima carte a Bibliei) ne prezintă: imaginea cerului şi a pământului, grădina Eden, pomul vieţii păzit, prima căsătorie, evenimentul în care Eva este ispitită de Satan, moartea din cauza păcatului şi, în final, promisiunea Răscumpărătorului (Domnul Isus Hristos).

Cartea  Apocalipsa (ultima carte a Bibliei) ne prezintă: imaginea unui cer nou şi a unui pământ nou, grădina noului oraş, noul Ierusalim, pomul vieţii, căsătoria Mielului, evenimentul în care Satan este aruncat în iazul cu foc, absenţa morţii şi domnia Răscumpărătorului.

În frământările vieţii de zi cu zi, spre care viitor te îndrepţi? Eşti disperată sau aştepţi cu bucurie viitorul pregătit de Domnul? Îţi recunoşti păcatul şi nevoia de a avea un Răscumpărător? Vei cere ajutor dacă nu înţelegi Biblia? Îţi doreşti să cunoşti adevărurile fundamentale ale Bibliei? De ce să trăieşti viaţa fără să-L cunoşti pe Dumnezeu?

Doamne, vreau să Te cunosc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s