15 Ianuarie

15 Ianuarie

Geneza 1:1-19

Geneza 1:16: ,,Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.”

Lumina pe care a creat-o Dumnezeu în prima zi şi luminătorii – soarele, luna şi stelele – care au fost creaţi în ziua a patra, au separat lumina de întuneric. Biblia nu ne dă o explicaţie ştiinţifică despre creaţie, ci doar ne spune cum Dumnezeu a vorbit şi cum totul a luat fiinţă la cuvântul Lui. Scopul pe care Dumnezeu îl are prin Biblie nu este acela de a ne învăţa ştiinţa şi tehnologia. Pământul se învârte în jurul soarelui, care este o stea. Ceea ce dă importanţă planetei noastre mici (în comparaţie cu universul întreg), nu este mărimea, ci scopul pentru care a fost creată – să fie locuită. Pe acest pământ S-a coborât Fiul lui Dumnezeu, a trăit, a murit, a fost îngropat, a înviat şi S-a înălţat la cer. El a venit aici ca să răscumpere omenirea.

Soarele şi luna marchează zilele, lunile şi anii pentru binele oamenilor şi al animalelor. Psalmul 104:19-23, spune: ,,El a făcut luna ca să arate vremurile; soarele ştie când trebuie să apună. Tu aduci întunericul şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare; puii de lei mugesc după pradă şi îşi cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi şi se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său şi la munca lui, până seara.” Iar în Ieremia 8:7, citim: ,,Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte legea Domnului!”

Dumnezeu a creat soarele, luna şi stelele, dar ele nu au putere asupra vieţii oamenilor. Toate creaţiile din univers sunt semne ale puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a creat ca noi să credem în promisiunile Lui şi să ne închinăm numai Lui. Uneori, semnele cereşti au arătat mari evenimente: naşterea Domnului (Matei 2:2), revenirea lui (Luca 21:25), judecata divină (Ioel 2:30-31; Faptele Apostolilor 2:19-20). De asemenea, ele sunt folosite pentru prezicerea vremii sau a unor evenimente (Matei 16:2-3).

Efeseni 5:8-14, spune: ,,Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi, deci, ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai de grabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală ; pentru că ceea ce scoate totul la iveală, este lumina. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi şi Hristos te va lumina.”

Unii oameni se închină soarelui, sau stelelor, sau altor zei şi, în ascuns, practică lucruri ruşinoase. Când ne întoarcem la Hristos, El ne luminează şi ne ajută să renunţăm la toate practicile păgâne.

Doamne, ajută-mă să cunosc Legea Ta care-mi dă lumină!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s