28 Iunie

28 Iunie

Geneza 21:1-21  

Geneza 21:1-2: ,,Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.”

Domnul Şi-a amintit de Sara. Domnul Îşi aminteşte şi de noi şi ne face binele pe care ni l-a promis. Sara a născut un fiu şi i-a pus numele Isaac. Dumnezeu i-a dat putere să nască. Avraam, tare în credinţă, L-a lăudat pe Domnul pentru naşterea lui Isaac. În Romani 4:18-23, ni se spune: ,,Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta.” Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape o sută de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească. De aceea, credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.”

Nu numai pentru Avraam este scris adevărul acesta: „credinţa i-a fost socotită ca neprihănire”, ci este scris şi pentru noi, cei care credem în Cel care a înviat din morţi, Domnul Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat la moarte din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat pentru ca astfel să fim socotiţi neprihăniţi.

Te rogi ca să fii atentă la minunile Domnului şi să Îi aduci slavă? I-ai răspuns prin credinţă lui Dumnezeu atunci când ai citit Cuvântul Lui? Ai experimentat recent o trezire spirituală? Când a fost ultima dată când ai experimentat un miracol de la Domnul?

Naşterea lui Isaac a fost un miracol. Naşterea din nou este un miracol (Ioan 3:3-6). Ce este naşterea din nou? Cine o dă? Cine o are? Dumnezeu ne dă lucruri noi şi o viaţă nouă. Cei care aleg să creadă Scripturile şi să asculte de Dumnezeu sunt creaţii noi. Te-ai întors la Hristos cu credinţă? Ai ales să trăieşti o viaţă nouă, prin puterea Duhului Sfânt? Alegi astăzi să iubeşti şi să ierţi? Alegi să-l iubeşti pe soţul tău, chiar dacă întârzie la cina pe care tu ai pregătit-o cu atâta drag pentru el? Alegi să-l ierţi când nu te înţelege? Alegi să fii răbdătoare când trebuie să aştepţi? Alegi să răspunzi cu bunătate atunci când copilul tău te întreabă acelaşi lucru de zece ori sau mai mult? Alegem în fiecare moment. Natura veche se luptă cu natura nouă. Cine va birui? Cea de care ne vom ocupa mai mult. Ce alegeri ai făcut săptămâna aceasta? Cum poţi să alegi ca familia ta sau locul tău de muncă să fie un loc plăcut? Cum poţi evita conflictele?

Dumnezeu ne cheamă să renunţăm la planurile noastre, care se nasc din natura umană veche şi ne îndeamnă să acceptăm planul Lui, natura nouă pe care El ne-o dă. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu ne ajută să avem relaţii bune cu alţii.

Doamne, aleg să trăiesc o viaţă nouă în fiecare zi!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s