29 Iunie

29 Iunie

Geneza 21:1-21  

Geneza 21:1-2: ,,Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.”

Cum se aseamănă naşterea lui Isaac cu naşterea din nou? Este naşterea din nou, naşterea spirituală, o minune? Naşterea lui Isaac a fost o minune. Naşterea din nou este o minune pe care numai Dumnezeu o poate face. În Ioan 3:3-6, ni se spune:  ,,Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne şi ce este născut din Duh, este duh.”

Cuvântul lui Dumnezeu este Duh şi viaţă. În Iacov 1:18, ni se spune: ,,El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.”

În 1 Petru 1:23-25, se afirmă: ,,Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci, dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.”

Avraam şi Sara sunt exemple prin care Dumnezeu ne arată că El îl restaurează pe păcătosul care se pocăieşte. Dumnezeu a adus o nouă viaţă, pe Isaac, în familia lui Avraam şi Sara. Dumnezeu aduce viaţă nouă în cei credincioşi, prin Cuvântul Lui. Duhul Sfânt lucrează în chip miraculos prin această viaţă nouă – în toţi cei care cred Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Când Dumnezeu ne dă o viaţă nouă, o natură nouă, avem o bucurie care ne face să-L slăvim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastră.

Doamne, Tu mi-ai dat o viaţă nouă. Aleg să cred Scripturile şi să ascult de Tine. Aleg astăzi să trăiesc o viaţă nouă prin puterea Duhului Sfânt. Aleg să iubesc şi să iert. Aleg să evit conflictele prin răbdare şi bunătate. Îţi mulţumesc că mă chemi să renunţ la planurile mele, care se nasc din natura umană veche şi mă îndemni să accept planul Tău, natura nouă pe care Tu mi-o dai. Ascult de poruncile Tale şi mă bucur pentru că mă ajuţi să am relaţii bune cu alţii. 

Doamne, Îţi mulţumesc că m-ai făcut o făptură nouă!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s