29 Iulie

29 Iulie

Geneza 24:1-27

Geneza 24:12: ,,Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam”.”

Dumnezeu ne dă înţelepciune şi călăuzire în urma rugăciunii. Dumnezeu ne cheamă să cerem călăuzirea Lui în toate lucrurile. El cunoaşte începutul şi sfârşitul tuturor lucrurilor şi doreşte ca şi noi să cunoaştem voia Lui. Cauţi tu călăuzirea lui Dumnezeu în toate lucrurile? Următoarele versete te vor ajuta să înţelegi mai mult ce înseamnă să fii călăuzit de Domnul.

În Psalmul 139:24, suntem învăţaţi să ne cercetăm: ,,Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!” Dumnezeu ne ajută să identificăm păcatul şi ne conduce la pocăinţă.

În Isaia 40:11, suntem mângâiaţi: ,,El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.” Dumnezeu îi călăuzeşte pe cei care au copii.

În Isaia 42:16, suntem încurajaţi: ,,Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.” Dumnezeu ne călăuzeşte când ajungem în locuri necunoscute, nefamiliare, dure sau întunecoase.

Prin Isaia 57:18, primim o veste bună: ,,I-am văzut căile şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi, şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei care plâng împreună cu el.” Dumnezeu mângâie şi vindecă.

În Luca 1:79, ni se spune: ,,…ca să lumineze pe cei care zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” Dumnezeu ne călăuzeşte pe  calea păcii.

În Ioan 10:3-4, se afirmă: ,,Portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.” Dumnezeu merge înaintea poporului Său ca să-i arate calea.

În Ioan 16:13, ne este prezentat Duhul Sfânt: ,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Dumnezeu ne călăuzeşte în tot adevărul. Duhul Sfânt îi protejează şi îi călăuzeşte pe cei credincioşi. Cum te-a călăuzit pe tine Duhul Sfânt în săptămâna aceasta?

Bucură-te astăzi de călăuzirea Domnului!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s