8 August

8 August

Geneza 25:1-18

Geneza 25:8: ,,Avraam şi-a dat duhul şi a murit după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său.”

1 Cronici 29:28a: „David a murit la o bătrâneţe fericită, sătul de zile, de bogăţie şi de slavă.”

Ce a spus Dumnezeu despre moartea lui Avraam şi a lui David? Ce vrei să spună Dumnezeu despre moartea ta? Vrei să mori bogat? Vrei să mori sătul de bogăţie?

Avraam şi David au murit sătui de bogăţie. Au avut aur şi argint. David a vrut să construiască Templul pentru Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis să nu construiască un Templu pentru El, ci să fie un templu pentru El. Noi nu avem nevoie de clădiri mari (temple), ci de trupuri mai curate, care să fie temple pentru Duhul Sfânt. Deşi Avraam şi David au avut aur şi argint, bogăţia lor a constat în altceva: în credinţă, în familie, în libertate, în roadă, în harul şi aprecierea lui Dumnezeu.

Credinţa este cel mai preţios lucru. Avraam şi David au avut credinţă. Vedem din ceea ce este scris pe paginile Scripturii. Şi eu sunt bogată, căci am credinţă.

Familia este un lucru preţios. Avraam şi David şi-au iubit familiile. Ei au suferit pentru familiile lor, dar atenţia lor nu a fost la lucrurile rele ce au fost făcute, ci la ceea ce a făcut Dumnezeu. Şi eu sunt bogată, căci am o familie. Pot spune că nu dau familia mea pentru un oraş întreg. Nu mi-e ruşine de familia mea, chiar dacă avem probleme. Fiecare familie are probleme mai mici sau mai mari. Să nu ne ruşinăm, ci să ne mărturisim păcatele şi să ne îndreptăm. Mărturisirea păcatului, făcută de David, a rămas scrisă pentru toţi cei care citesc Biblia (Psalmul 51).  Atitudinea lui David după căderea lui este o mare binecuvântare pentru noi, pentru că ne învaţă ce să facem când cădem. Ce mare binecuvântare este să lucrez cu familia mea! Stau în familia mea,  nu fug atunci când diavolul mă îndeamnă să îmi părăsesc familia. Sunt bogată pentru că am nepoţi şi nepoate. Poate spui că nu ai familie; dar ai o biserică. Ea poate să fie familia ta. Sunt bogată pentru că am biserică. Stau în biserica mea, nu fug atunci când diavolul mă îndeamnă să îmi părăsesc biserica.  Dacă Domnul ţi-a dat o familie, ţi-a dat o biserică, ţi-a dat Duhul Sfânt ca Mângâietor, ţi-a dat prieteni în biserică, sănătate etc., cum Îi mulţumeşti Domnului pentru bogăţia pe care o ai? Cum mulţumeşti pentru prietenia ta cu Domnul Isus Hristos? Ce minunat prieten şi frate avem în Hristos!

Libertatea este o bogăţie. Dumnezeu ne-a făcut liberi prin credinţa în Hristos. Adevărul ne face liberi. Sunt bogată pentru că am primit libertatea lui Hristos.

Roada pe care o aducem este o bogăţie. Avraam ne-a lăsat o moştenire. Credinţa lui ne este prezentată în Scriptură şi suntem îndemnaţi să avem credinţa lui Avraam. Prin el, suntem binecuvântaţi. David a adus roadă prin scrierile lui. Ce minunată roadă am primit prin Psalmul 23! Noi vrem să îi vedem pe alţii mântuiţi. Ne bucurăm să ajutăm, să încurajăm, să binecuvântăm. Este mult de lucru. Ne rugăm ca nici unul din familia noastră, dintre vecini, colegi, oameni din jur, să nu rămână nemântuiţi. Doamne, fă-mă bogată în fapte bune şi în rugăciune.

Aprecierea şi harul lui Dumnezeu sunt o bogăţie. Avraam şi David au fost apreciaţi de Dumnezeu. Au cerut iertare pentru păcate şi au primit-o. Noi trăim în harul lui Dumnezeu. El este bun şi vrea să ne facă bine. Orice părinte are har pentru  copiii lui. Tatăl cel ceresc ne binecuvântează cu harul Lui, cu aprecierea Lui. Mă bucur să fiu aşa de binecuvântată. Dumnezeu m-a binecuvântat în multe feluri. Sunt aşa de bogată. Sunt binecuvântată peste măsură de mult. El mi-a dat mai mult decât am visat şi am crezut. Mi-a dat lucruri pe care nici nu le merit. 

Fie ca inima ta să fie plină de adevărata bogăţie!

 

Advertisement

One thought on “8 August

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s