9 Septembrie

9 Septembrie

Geneza 28:10-22

Geneza 28: 15: ,,Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”

Iacov doarme şi Dumnezeu vine la el, în vis. Avea Iacov nevoie de o încurajare? Plecase de acasă pe un drum necunoscut.  Era el trist pentru ceea ce s-a întâmplat în familia lui? Se gândea el la păcatele lui? Îl chinuia vinovăţia? Îi era ruşine pentru faptele lui? Era el îngrijorat? Se temea de necunoscut? Care este starea ta? Care este relaţia ta cu Tatăl? Ai nevoie de o încurajare? Care sunt frământările tale?

În mijlocul disperării, a fricii, a ruşinii şi singurătăţii, Dumnezeu i Se arată lui Iacov, dar şi mie, şi ţie. Dumnezeu i Se descoperă lui Iacov în vis. Scara este o cale de comunicare între om şi Dumnezeu. Scara este un simbol al Domnului nostru Isus Hristos, care îl leagă pe om de Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este singura Cale către cer.

Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov. Nu l-a mustrat, ci i-a spus cuvinte de încurajare. Cum îi mângâi tu pe cei care suferă din pricina consecinţelor păcatelor lor? Cu câtă dragoste încerci tu să îi restaurezi pe alţii, care au fost înşelaţi de cel rău?

Dumnezeu este bun, milos, plin de dragoste, gata să îl ajute pe cel păcătos.  Care a fost răspunsul lui Iacov când Dumnezeu i S-a revelat? El L-a recunoscut pe Dumnezeu, s-a închinat înaintea Lui şi s-a dedicat  Domnului. A ştiut că  Dumnezeu nu l-a abandonat, căci Dumnezeu nu-şi abandonează copiii, ci îi răscumpără. Dumnezeu îi răscumpără şi îi restaurează pe cei care sunt ai Lui.

Te-ai întors la Dumnezeu? Te-ai lăsat de minciună (în familie, la locul de muncă, între vecinii tăi etc.)? Ai păcate ascunse (minciuni, judecăţi, prejudecăţi, resentimente, mânie, viclenie, gânduri rele, lăcomie, înşelăciune, păcate legate de alcool, de sex, de droguri, de pornografie etc.)?

Poate ai fost înşelată, abandonată de cineva drag; poate ai fost  trădată de unul dintre membrii familiei tale sau de membrii bisericii tale; poate ai ajuns la disperare, la mânie, la amărăciune, la ură etc. Eu nu ştiu cu ce te confrunţi, dar Dumnezeu cunoaşte viaţa ta şi doreşte să te restaureze. Nu contează ce ai făcut în trecut. Predă-te astăzi Domnului! Acceptă oferta Lui, închină-te Lui! Dumnezeu este credincios, în ciuda tuturor căderilor noastre. El doreşte o relaţie cu noi. Îţi refaci relaţia ta cu Domnul? Care este răspunsul tău?

Dumnezeu poate restaura viaţa ta!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s