8 Septembrie

8 Septembrie

Geneza 27:41-28:9

Geneza 27:43: ,,Acum, fiule, ascultă sfatul meu: scoală-te, fugi la fratele meu Laban, în Haran.”

Esau s-a schimbat dintr-o dată faţă de Iacov. Nutrind resentimente şi amărăciune faţă de el, a plănuit să-l omoare. A refuzat să-şi recunoască păcatul lui, care i-a adus pierderea şi l-a învinovăţit pe fratele lui. Ura pune repede stăpânire pe inimă şi plănuieşte moartea. Probabil că niciodată nu s-a gândit că poate face aşa ceva. Cât de important este să ne păzim de amărăciune! În care relaţie şi în ce circumstanţe ai nevoie de această avertizare?

Deşi Rebeca a văzut că minciunile au adus necazuri mari în familia ei, a continuat să sucească adevărul. Nurorile ei erau idolatre, dar până acum, nu găsim scris că ar fi vorbit despre ele. Când viaţa lui Iacov, cel preaiubit de ea,  era în pericol, a avut curajul să menţioneze căsătoria greşită a lui Esau (cu cele două femei păgâne). Oare Rebeca s-a temut că Isaac nu îl va trimite pe Iacov de acasă (ca să fie în siguranţă), atâta timp cât căsătoria greşită a lui Esau nu ar fi fost menţionată? Rebeca a suferit consecinţele păcatelor ei. Totuşi, Dumnezeu, în îndurarea Lui, a făcut ca sămânţa semănată de ea să aducă rod în viaţa lui Iacov.

Isaac a văzut că nu poate schimba planul lui Dumnezeu şi s-a trezit: şi-a dat seama de responsabilităţile lui spirituale. A recunoscut că Esau nu poate moşteni binecuvântarea lui Avraam şi a văzut că Iacov este alesul lui Dumnezeu. De aceea, l-a binecuvântat şi l-a trimis departe, la familia soţiei lui, Rebeca, ca să locuiască acolo pentru o vreme şi să-şi caute nevastă la familia socrului lui.

Doamne, Îți mulţumesc pentru familia pe care Tu mi-ai dat-o. Te rog să ne păzeşti de amărăciune, de resentimente, de judecăţi, prejudecăţi, minciună şi înşelăciune, căci dorim să ascultăm de poruncile Tale. Ajută-ne să vedem când suntem în pericol şi dă-ne har să ne întoarcem la Tine, să auzim avertizările Tale, scrise în Cuvântul Tău. Păzeşte-ne căsătoria, familia şi ajută-ne să păstrăm pacea şi unitatea dintre noi. Pentru cei necăsătoriţi dintre ai noştri, Te rugăm să îi ajuţi să se căsătorească cu parteneri credincioşi, ca să nu sufere consecinţele păcatelor.

            Doamne, Tu eşti un Dumnezeu bun, plin de har şi de îndurare. Chiar dacă ne disciplinezi, Tu ne iubeşti şi vrei să ne întoarcem la binele pe care Tu l-ai pregătit pentru noi. Îți mulţumim pentru că ne trezeşti la responsabilităţile spirituale pe care le avem unii faţă de alţii. Îți mulţumim pentru că ne înveţi să ne binecuvântăm unii pe alţii.

Fii o binecuvântare pentru familia ta!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s